The PaperOffice Insider Newsletter
The PaperOffice Insider Newsletter
Chceme byť priateľmi

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Čestné slovo priateľstva Dôvera
Nikdy neposkytneme vašu e-mailovú adresu nikomu inému a každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie jedným kliknutím.

Podporovateľ paperoffice (nem.)
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko

Podporovateľ zručností
94%
Poradenstvo v oblasti zručností
42%
Vývojár zručností
5%
Predaj zručností
5%
Tímový hráč
92%
Zručnosti komerčné
38%
Nemecky hovorené a písané
100%
Anglicky hovorené a písané
12%

Podporovateľ paperoffice (nem.)
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko

Naši podporovatelia PaperOffice pracujú priamo v prvej línii, riešia technické otázky alebo problémy a pomáhajú našim používateľom na celom svete písomne prostredníctvom e-mailu / chatu a osobne prostredníctvom telefónu / Teamviewer.

Čo očakávame:
IT zručnosti, trpezlivosť, profesionalita, spoľahlivosť, dochvíľnosť, flexibilita, vášeň, technické porozumenie, hĺbkové znalosti PaperOffice

Čo je vždy výhodou:
Viacjazyčné skúsenosti s podporou 1./2./3. úrovne, všeobecné znalosti v oblasti IT, znalosti siete, znalosti databázy

Čo ponúkame:
Jedinečná pracovná atmosféra, vysoká hustota talentov a žiadna hierarchia
Práca, kde iní čerpajú luxusné dovolenky a flexibilný pracovný čas
Kompletné vybavenie HomeOffice pre prácu nezávislú od polohy
Nástupný plat 1.800 až 2.900 Eur


PaperOffice konzultant (nem.)
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko<

Podporovateľ zručností
76%
Poradenstvo v oblasti zručností
98%
Vývojár zručností
5%
Predaj zručností
80%
Tímový hráč
98%
Zručnosti komerčné
78%
Nemecky hovorené a písané
100%
Anglicky hovorené a písané
60%

PaperOffice konzultant (nem.)
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko<

Naši konzultanti PaperOffice riešia a odpovedajú na komerčné otázky, uskutočňujú predajné hovory, podporujú našich partnerov PaperOffice a radia našim používateľom na celom svete písomne prostredníctvom e-mailu / chatu, osobne prostredníctvom telefónu / Teamviewer, ako aj na mieste.

Čo očakávame:
Identické s supporterom a navyše hlboké znalosti IT, konzultačný talent, rétorický odpor, profesionalita, hlboké znalosti PaperOffice

Čo je vždy výhodou:
Viacjazyčnosť, skúsenosti s poradenstvom / predajom

Čo ponúkame:
Jedinečná pracovná atmosféra, vysoká hustota talentov a žiadna hierarchia
Práca, kde iní čerpajú luxusné dovolenky a flexibilný pracovný čas
Kompletné vybavenie HomeOffice pre prácu nezávislú od polohy
Nástupný plat 2 000 až 4 500 Eur


Vývojár paperoffice
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko<

Podporovateľ zručností
82%
Poradenstvo v oblasti zručností
12%
Vývojár zručností
100%
Predaj zručností
5%
Tímový hráč
51%
Zručnosti komerčné
1%
Anglicky hovorené a písané
80%

Vývojár paperoffice
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko

Naši vývojári PaperOffice pracujú priamo na moduloch / infraštruktúre PaperOffice a pri prispôsobovaní alebo vývoji priamo s celým tímom.

Čo očakávame:
Totožné s podpornými a navyše hlbokými znalosťami v oblasti IT, pokročilých zručností v oblasti .NET, HTML, CSS, JAVASCRIPT, PWA, znalosťou elektrónov a uzlov.js

Čo je vždy výhodou:
Viacjazyčné, iné programovacie jazyky a platformy ako Python, C#, Perl, Linux (Ubuntu), macOS, vývoj natívnych aplikácií iOS/Android

Čo ponúkame:
Jedinečná pracovná atmosféra, vysoká hustota talentov a žiadna hierarchia
Práca, kde iní čerpajú luxusné dovolenky a flexibilný pracovný čas
Kompletné vybavenie HomeOffice pre prácu nezávislú od polohy
Nástupný plat 2.500 až 7.500 Eur


Gamechanger
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko

Podporovateľ zručností
?
Poradenstvo v oblasti zručností
?
Vývojár zručností
?
Predaj zručností
?
Tímový hráč
?
Zručnosti komerčné
?
Anglicky hovorené a písané
80%

Gamechanger
R E M O T E PaperOffice Europe South - Sevilla, Španielsko

Ak si myslíte, že ste prínosom pre tím PaperOffice a môžete urobiť niečo naozaj dobre, potom nám nezabudnite poslať svoju žiadosť.

Čo očakávame:
Prekvapte nás!

Čo ponúkame:
Jedinečná pracovná atmosféra, vysoká hustota talentov a žiadna hierarchia
Práca, kde iní čerpajú luxusné dovolenky a flexibilný pracovný čas
Kompletné vybavenie HomeOffice pre prácu nezávislú od polohy

PaperOffice Academy

Určite ste to videli

To hovoria naši zákazníci

Prípadová štúdia

Digitalizácia v odvetví zubných technológií - úspešná správa dokumentov pre zubný priemysel

"Získanie chronologických výsledkov super rýchlo pre ročnú účtovnú závierku a zásoby na určenie najlacnejšej kúpnej ceny pre každú jednotlivú položku. To, čo kedysi trvalo niekoľko dní, sa teraz dá stihnúť za pár hodín!"

Lars R. Ludewig
majiteľ a konateľ spoločnosti ViaCreative Zahntechnik GmbH