The PaperOffice Insider Newsletter
The PaperOffice Insider Newsletter
Chceme byť priateľmi

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Čestné slovo priateľstva Dôvera
Nikdy neposkytneme vašu e-mailovú adresu nikomu inému a každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie jedným kliknutím.

Zdôrazňuje


Voľne voliteľná e-mailová adresa

Jednoducho vytvorte nový DropMail vo formáte my_desiredaddress@paperoffice-mail.com priamo v PaperOffice a máte hotovo.

Ľubovoľný počet e-mailových adries

Môžete vytvoriť toľko DropMailov, koľko chcete, napr. vytvoriť samostatnú adresu pre každého zákazníka alebo klienta a priradiť jednotlivé masky na podanie.

Ideálne aj pre developerov

Napríklad jednoducho nechajte svoj internetový obchod alebo aplikáciu poslať kópiu PDF do DropMailu, aby ste integrovali PaperOffice priamo do akéhokoľvek systému

Brilantné: Pošlite e-mail dropmailu a okamžite ho archivujte v PaperOffice

Super rýchla archivácia dokumentov z mobilného telefónu alebo tabletu jednoducho e-mailom dokumentu.

Pridanie prostredníctvom jednoduchého odosielania prostredníctvom prílohy e-mailu

Jednoducho odošlite požadovaný dokument ako prílohu na adresu DropMail, aby ste ho uložili priamo do PaperOffice.


Ľubovoľný počet voľne voliteľných adries DropMail

Vytvorte napríklad samostatnú drop mail pre každého zákazníka alebo klienta vo formáte your_client@paperoffice-mail.com a potom priraďte jednotlivé masky na podanie na automatizovanú priamu archiváciu.

Ľubovoľný počet voľne voliteľných adries DropMail

Vytvorte napríklad samostatnú drop mail pre každého zákazníka alebo klienta vo formáte your_client@paperoffice-mail.com a potom priraďte jednotlivé masky na podanie na automatizovanú priamu archiváciu.


Automatická archivácia príloh

Všetky súbory, ktoré odošlete ako prílohu e-mailu na adresu DropMail, sa automaticky archivujú v službe PaperOffice bez akejkoľvek práce.


Definovateľné pravidlá podania

Každej adrese DropMail je možné priradiť ľubovoľnú úložnú masku, spracovanie pomocou PIA alebo optimalizovať pre hromadný import.

Definovateľné pravidlá podania

Každej adrese DropMail je možné priradiť ľubovoľnú úložnú masku, spracovanie pomocou PIA alebo optimalizovať pre hromadný import.


Obmedzenie a predvolené nastavenie súboru

Môžete určiť, ktoré adresy odosielateľa sa môžu odosielať do DropMailu, priradiť heslá a tiež určiť, ktoré typy dokumentov sú povolené.


PaperOffice Academy

Určite ste to videli

To hovoria naši zákazníci

Prípadová štúdia

Digitálna zmena vo vývoji produktov - úspešná správa dokumentov

"V priemysle je téma digitalizácie čoraz viditeľnejšia. Týka sa to napríklad našich technických dátových listov, údajov o zákazníkoch, výpočtov alebo našich plánov, výkresov a konfigurácií. Po zavedení PaperOffice DMS by sa manuálne úsilie mohlo znížiť. Teraz sme priekopníkmi v digitalizácii vo výrobných spoločnostiach, Industry 4.0."

Antonio Jesús Sánchez
výkonný riaditeľ a produktový a procesný inžinier spoločnosti Butterfly Engineers S.L.