The PaperOffice Insider Newsletter
The PaperOffice Insider Newsletter
Chceme byť priateľmi

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Najvyššie možné zľavové ponuky

Exkluzívne zasvätené novinky

Bezplatné bonusové aktualizácie

Čestné slovo priateľstva Dôvera
Nikdy neposkytneme vašu e-mailovú adresu nikomu inému a každý e-mail obsahuje odkaz na odhlásenie jedným kliknutím.

Nahtlos skalierbar

Starten Sie mit einem Einzelplatz, vergrößern Sie sich im Netzwerk, setzen einen eigenen Server ein oder nutzen einen PaperOffice dedicated Server für das perfekte HomeOffice und Fillialvernetzung.

Einzelplatz

PaperOffice wird lokal installiert und nutzt automatisch den bereits in PaperOffice integrierten Datenbankserver

Benötigt: Moderner PC mit Windows 10/11 und 1x PaperOffice Home oder PaperOffice Team


Netzwerk mit NAS

PaperOffice wird auf jedem PC installiert und nutzt den im NAS integrierten Datenbankserver.

Benötigt: Moderner PC mit Windows 10/11 und 1x PaperOffice TEAM pro Benutzerkonto

Sieť so serverom

PaperOffice je nainštalovaný na každom počítači a používa databázový server nainštalovaný na serveri.

Potrebné: Moderný počítač so systémom Windows 10/11 a 1x PaperOffice TEAM na používateľský účetAko v príklade = 3x PaperOffice TEAM


Sieť s NAS a externým prístupom napr. HomeOffice, sieťovanie stránok alebo na ceste

PaperOffice je nainštalovaný na každom počítači a používa databázový server integrovaný v NAS. Pripojenie k databázovému serveru sa zdieľa externe pre požadované IP adresy.

Vyžaduje: Moderné počítače so systémom Windows 10/11, internetové pripojenie s min. 1Mbit nahrávaním na súbežného používateľa a 1x PaperOffice TEAM na používateľský účetAko v príklade = 4x PaperOffice TEAM

Sieť so serverom a externým prístupom napr. HomeOffice, sieťovanie stránok alebo na ceste

PaperOffice je nainštalovaný na každom počítači a používa databázový server nainštalovaný na serveri. Pripojenie k databázovému serveru sa zdieľa externe s požadovanými IP adresami.

Vyžaduje: Moderné počítače so systémom Windows 10/11, internetové pripojenie s min. 1Mbit nahrávaním na súbežného používateľa a 1x PaperOffice TEAM na používateľský účetAko v príklade = 4x PaperOffice TEAM


PaperOffice s vyhradeným serverom PaperOfficeStrato AG dátové centrum Berlín, Nemecko

PaperOffice je nainštalovaný na každom počítači. Všetci používatelia PaperOffice pristupujú k centrálnemu databázovému serveru v reálnom čase, ktorý sa nachádza externe v dátovom centre Strato. Pripojenie k databázovému serveru je zdieľané externe pre požadované IP adresy.

Zálohovanie dát sa vykonáva priamo na serveri, ako úložný obraz v dátovom centre do 20 TB a voliteľne externe napr. na vlastnom NAS alebo serveri Povinné: Moderné počítače so systémom Windows 10/11, internetové pripojenie s min. 1Mbit nahrávaním na súbežného používateľa a 1x PaperOffice TEAM na používateľský účetAko v príklade = 2x PaperOffice TEAM

PaperOffice Academy

Určite ste to videli

To hovoria naši zákazníci

Prípadová štúdia

Cesta k digitálnej radnici - digitalizácia administratívy

"Jednoduchá integrácia a prevádzka PaperOffice DMS poskytla celkové riešenie, ktoré toto odvetvie potrebovalo: minimalizovať spotrebu papiera, urýchliť procesy vyhľadávania, automatizovať prideľovanie úradníkom a umožniť ukladanie údajov súvisiacich s procesmi."

Pán Carlos A. Garcia Manažér marketingu a komunikácie