The PaperOffice sisäpiiri-uutiskirje
The PaperOffice sisäpiiri-uutiskirje
Haluamme olla ystäviä.

Korkein mahdollinen alennustarjous

Yksinomainen sisäpiiritieto

Ilmaisia bonuksen päivityksiä

Korkein mahdollinen alennustarjous

Yksinomainen sisäpiiritieto

Ilmaisia bonuksen päivityksiä

Ystävyys luottamus Kunnia sana
Emme koskaan anna sähköpostiosoitettasi kenellekään muulle, ja jokaisessa sähköpostissa on yhden klikkauksen peruuta-tilauslinkki.

Moderni kaupungin hallinto: Tehokkuuden lisääminen digitalisoinnin avulla dokumentinhallintajärjestelmillä


Vinkki

Sujuva viestintä ja yhteistyö eri osastojen välillä sekä yksinkertaistettu pääsy asiakirjoihin henkilöstölle. Tehokkaan dokumentinhallintajärjestelmän ansiosta kunnantalolla voidaan optimoida prosesseja, parantaa asiakirjojen arkistointia ja samalla vähentää hallinnollista työmäärää.

Miksi kaupungintalot luottavat PaperOffice-dokumenttienhallintajärjestelmään?

Aikana, jolloin digitalisaatio ja tehokkuus julkishallinnossa ovat välttämättömiä, yhä useammat kaupungintalot luottavat PaperOffice-dokumenttienhallintajärjestelmään.

Tämä järjestelmä on osoittautunut viime vuosina luotettavaksi ratkaisuksi dokumenttien ja tietojen hallintaan.

Tässä artikkelissa tarkastelemme syitä, miksi kaupungintalot luottavat PaperOfficeen ja miten tämä järjestelmä helpottaa kuntahallinnon työpäivää.

Frau schaut in den Monitor
Durch die Digitalisierung in Rathäusern profitieren Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von gesteigerter Effizienz, reduzierten manuellen Arbeitsabläufen und höherer Produktivität.

Miksi dokumenttienhallintajärjestelmien käyttö kaupungintaloissa on ratkaisevaa?

Kaupungintalot käyttävät dokumenttienhallintajärjestelmiä (DMS) eri syistä, jotka vaihtelevat tehokkuuden parantamisesta kustannusten vähentämiseen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Alla on kuvattu keskeiset syyt DMS:n käytölle kaupungintaloissa:

  • Tehokkuuden parantaminen: Dokumenttien hallinta ja järjestely voivat olla aikaa vieviä ja vaivalloisia erityisesti manuaalisesti suoritettuna. DMS:n avulla kaupungintalot voivat automatisoida dokumenttienhallinnan ja siten optimoida työnkulkuja. Tämä johtaa nopeampaan käsittelyyn hakemuksissa, kyselyissä ja sisäisissä prosesseissa.
  • Kustannusten vähentäminen: Tehokas DMS auttaa kaupungintaloja vähentämään kustannuksia vähentämällä paperin käyttöä ja fyysisen tallennustilan tarvetta. Lisäksi DMS:n avulla työvoimaa voidaan käyttää tehokkaammin, mikä laskee henkilöstökustannuksia.
  • Pääsy ja yhteistyö: DMS mahdollistaa kaupungintalon työntekijöille helpon ja nopean pääsyn tarvittaviin asiakirjoihin paikasta riippumatta. Tämä edistää yhteistyötä eri osastojen välillä ja parantaa työntekijöiden välistä viestintää.
  • Lakisääteisten määräysten noudattaminen: Asiakirjojen arkistointiin liittyy lakisääteisiä määräyksiä useissa maissa. DMS auttaa kaupungintaloja noudattamaan näitä määräyksiä varmistamalla turvallisen ja lakienmukaisen asiakirjojen tallennuksen. Lisäksi se auttaa noudattamaan tietosuojasäännöksiä ja määräaikoja asiakirjojen säilyttämisessä.
  • Turvallisuus ja tietosuoja: Sensitiivisten tietojen hallinnalla on kaupungintaloissa keskeinen rooli. DMS varmistaa, että luottamukselliset asiakirjat ovat suojattuja ja niitä pääsee käsiksi vain valtuutetut henkilöt. Tämä vähentää tietojen menettämisen tai luvattoman käytön riskiä.
  • Keskitetty hallinta ja yksinkertaistaminen: DMS:n käyttöönotolla kaupungintalot voivat hallinnoida asiakirjojaan yhdessä keskitetyssä paikassa, mikä merkittävästi helpottaa asiakirjojen etsintää ja hallintaa. Tämä johtaa parempaan järjestäytymiseen ja mahdollistaa työntekijöiden keskittymisen ydintehtäviinsä.
Sisältö

PaperOffice:n yhteensopivuus olemassa olevien ohjelmistoratkaisujen kanssa

PaperOffice Dokumenttienhallintajärjestelmä (DMS) on yhteensopiva olemassa olevien ohjelmistoratkaisujen kanssa ja se integroituu saumattomasti kunnan tietotekniikkainfrastruktuuriin.

PaperOffice käsittelee ja hallinnoi ongelmitta tietoja eri lähteistä, kuten ERP-järjestelmistä, taloushallinnon ohjelmistoista tai erikoissovelluksista. Tämä mahdollistaa kaikkien kunnan osastojen tehokkaan työskentelyn ilman, että uusi DMS häiritsee niiden työprosesseja.

Video "Automaattinen skannaus ja arkistointi paperidokumenteista"

PaperOfficessa sinulla on kaikki tarvittavat työkalut dokumenttien digitaaliseen skannaamiseen.

PaperOfficessa sinun tarvitsee vain skannata asiakirja skannerilla (PaperOffice toimii kaikkien kanssa) ja PaperOffice luo digitaalisen version siitä.

Vinkki

Muuten, aiheesta "Automatisoitu paperidokumenttien arkistointi" on YouTube-video, joka selittää tämän prosessin ymmärrettävästi:

Räätälöitävät työnkulut ja prosessit PaperOfficessa

PaperOffice on joustava DMS, joka mahdollistaa työnkulujen ja prosessien mukauttamisen vastaamaan kunkin kunnan yksilöllisiä tarpeita.

Räätälöityjen työnkulujen ja automatisoitujen prosessien avulla hallinnon tehokkuus ja tuottavuus paranevat. PaperOffice tukee eri osastojen optimaalista yhteistyötä ja sopeutuu saumattomasti jokaisen hallintoyksikön erityisiin vaatimuksiin.

PaperOfficen skaalautuvuus

PaperOffice on skaalautuva järjestelmä. Se sopeutuu hallinnon kasvuun ja muutoksiin häiritsemättä suorituskykyä tai vakautta. Tämä mahdollistaa kunnille sijoitusten pitkäaikaisen turvaamisen ja uusien toimintojen ja moduulien käyttöönoton helpottamisen.

Koska hallinnon vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, PaperOffice-tyyppinen skaalautuva ratkaisu on oleellinen, jotta voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Suosittelemme tutustumaan julkaisemaamme Case Study Spanish Rathaus Carrion de las Condes -tutkimukseemme, joka kertoo, miten PaperOffice DMS:n käyttöönotto on auttanut onnistuneesti digitalisoimaan hallintoprosesseja.

Rathaus von Carrion de las Condes im Hintergrund
Papierloses Rathaus: Digitalisierung von Akten und Abläufen zur Steigerung der Effizienz

Päätelmä

Viime vuosina PaperOffice on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja tehokkaana ratkaisuna dokumenttienhallinnassa kunnanvirastoissa. Käyttäjäystävällisyyden, lainmukaisen arkistoinnin, skaalautuvuuden ja erinomaisen tuen ansiosta järjestelmä on saavuttanut kunnallishallinnon luottamuksen.

Hallinnollisten prosessien digitalisointi ja työnkulun optimointi auttavat kunnanvirastoja työskentelemään tehokkaammin ja säästämään kustannuksia. PaperOffice on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi, joka vastaa modernin hallinnon haasteisiin ja helpottaa työntekijöiden arkea kunnanvirastoissa.

Jatkuvan kehityksen ja mukautumiskyvyn ansiosta PaperOffice on tulevaisuuden turvallinen ja tulee myös tulevina vuosina olemaan tärkeä rooli kunnallishallinnon dokumenttienhallinnassa.

FAQs

Lopuksi, vastaamme muutamaan usein kysyttyyn kysymykseen aiheesta "Paperiton kaupungintalo: Näin kaupungintalot hyötyvät PaperOffice-järjestelmän toteutuksesta":

Mitä etuja digitalisointi tarjoaa kaupungintalolle?

Digitalisointi, jota tukee PaperOffice DMS, mahdollistaa tehokkaamman hallinnon, nopeammat prosessit ja parannetut kansalaispalvelut.

Kuinka kaupungintalo voi hyötyä digitalisoinnista?

Kaupungintalot hyötyvät kustannussäästöistä, parannetusta sisäisestä viestinnästä ja modernisoidusta infrastruktuurista PaperOffice DMS:n avulla.

Mitkä ovat digitalisoinnin päätavoitteet kaupungintaloissa?

Päätavoitteet ovat hallinnollisten prosessien optimointi, tiedonsaannin helpottaminen ja asukasläheisyyden edistäminen, johon PaperOffice DMS on tärkeässä roolissa.

Mitä tietoja säilytetään paperittomassa toimistossa?

Paperittomassa toimistossa säilytetään kaikenlaisia yritystietoja, kuten sopimuksia, laskuja, sähköposteja, tarjouksia, kuittauskirjeitä ja muita asiakirjoja.

Johtopäätös

Sopimushallinnointiohjelmiston hyödyt oikeuttavat vaivan ja kustannukset

Digitaalinen murros tarjoaa mahdollisuuden yksinkertaistaa ja optimoida sopimustenhallintaprosessia. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto mahdollistaa tehokkaammat prosessit, sopimusten välittömän tarkastelun ja suuremman läpinäkyvyyden yrityksille. Myös kommunikointi helpottuu digitaalisten toimintojen avulla. Tämä luo aivan uudenlaisen yhteistyömuodon, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

PaperOffice ratkaisee jokaisen ongelman: Taattu.

Tapauskertomus

Tie digitaaliseen kaupungintaloon - hallinnon digitalisointi

"PaperOffice DMS: n helppo integrointi ja käyttö tarjosivat tämän alan tarvitseman kokonaisratkaisun: minimoi paperin kulutus, nopeuta hakuprosesseja, automatisoi määritykset virkailijoille ja mahdollista prosessiin liittyvien tietojen tallentaminen."

Mr. Carlos A. Garcia Markkinointi- ja viestintäpäällikkö