El butlletí informatiu PaperOffice Insider
El butlletí informatiu PaperOffice Insider
Volem fer-nos amics

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Amistat Confiança Paraula d'honor
Mai donarem la teva adreça de correu electrònic a ningú altre i cada correu electrònic inclou un enllaç per donar-te de baixa amb un sol clic.

Modern municipi: augment de l'eficiència mitjançant la digitalització amb sistemes de gestió de documents.


Suggeriment professional

Comunicació i col·laboració sense friccions entre els diferents departaments i facilita l'accés als documents per als empleats. Gràcies a un sistema de gestió de documents potent, es poden optimitzar els processos a l'ajuntament, millorar l'arxivament i l'arxivat de documents i alhora reduir la càrrega administrativa.

Per què els ajuntaments confien en el sistema de gestió de documents PaperOffice

En un moment en què la digitalització i l'eficiència en l'administració són indispensables, cada vegada més ajuntaments confien en el sistema de gestió de documents PaperOffice.

Aquest sistema s'ha demostrat com una solució fiable per a la gestió de documents i informació en els últims anys.

En aquest article, analitzem les raons per les quals els ajuntaments confien en PaperOffice i com aquest sistema facilita la vida laboral de l'administració municipal.

Frau schaut in den Monitor
Durch die Digitalisierung in Rathäusern profitieren Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von gesteigerter Effizienz, reduzierten manuellen Arbeitsabläufen und höherer Produktivität.

Per què és crucial l'ús de sistemes de gestió de documents en els ajuntaments?

Els ajuntaments utilitzen sistemes de gestió de documents (DMS) per diversos motius, des de l'augment de l'eficiència fins a la reducció de costos i el compliment de les normatives legals. A continuació s'expliquen els principals motius per als quals s'utilitzen DMS en els ajuntaments:

  • Augment de l'eficiència: La gestió i organització de documents pot ser una tasca laboriosa i enutjosa, especialment si es fa manualment. Mitjançant l'ús de DMS, els ajuntaments poden automatitzar la gestió dels documents i, d'aquesta manera, optimitzar els fluxos de treball. Això porta a un processament més ràpid de sol·licituds, consultes i processos internos.
  • Reducció de costos: Un DMS eficaç permet als ajuntaments reduir costos mitjançant la reducció del consum de paper i la disminució de l'espai de magatzematge físic necessari. A més, l'ús de DMS permet utilitzar més eficientment el personal i, amb això, es redueixen els costos laborals.
  • Accés i col·laboració: Un DMS permet als empleats dels ajuntaments accedir fàcil i ràpidament als documents que necessiten, independentment de la seva ubicació. Això fomenta la col·laboració entre diferents departaments i millora la comunicació entre els empleats.
  • Compliment de les normatives legals: L'arxivament de documents està sotmès a normatives legals en molts països. Els DMS ajuden els ajuntaments a complir aquestes normatives assegurant un emmagatzematge segur i en conformitat amb la llei dels documents. A més, ofereixen suport per al compliment de les normatives de protecció de dades i dels terminis de conservació dels documents.
  • Seguretat i protecció de dades: La gestió de la informació sensible és crucial en els ajuntaments. Un DMS garanteix la protecció de documents confidencials i restringeix l'accés només a les persones autoritzades. Això minimitza el risc de pèrdua de dades o d'accés no autoritzat.
  • Centralització i simplificació: Amb la implementació d'un DMS, els ajuntaments poden gestionar els seus documents en un lloc central, el que simplifica considerablement la cerca i gestió de documents. Això permet una millor organització i permet als empleats centrar-se en les seves tasques principals.
La informació

Compatibilitat de PaperOffice amb solucions de programari existents

La compatibilitat del sistema de gestió de documents (DMS) PaperOffice amb solucions de programari existents està garantida i contribueix a una integració reeixida en la infraestructura informàtica d'un ajuntament.

PaperOffice processa i gestiona sense problemes dades de diverses fonts, com ara sistemes ERP, programari de comptabilitat financera o aplicacions especialitzades. D'aquesta manera, totes les àrees de l'ajuntament poden treballar eficientment sense que els seus fluxos de treball siguin interromputs pel nou DMS.

Vídeo "Digitalització automatitzada de documents de paper des d'un escàner"

A PaperOffice, tens totes les eines necessàries per digitalitzar els teus documents.

Amb PaperOffice, només cal escanejar el teu document amb l'escàner (PaperOffice funciona amb qualsevol tipus d'escàner) i PaperOffice generarà una versió digital.

Consell

Per cert, hi ha un vídeo a YouTube sobre el tema "Digitalització automatitzada de documents de paper" que explica aquest procés de manera comprensible:

Fluxos de treball i processos personalitzables a PaperOffice

PaperOffice és un DMS flexible que permet personalitzar els fluxos de treball i els processos segons les necessitats individuals de l'ajuntament.

La possibilitat de configurar fluxos de treball a mida i processos automatitzats millora l'eficiència i la productivitat de l'administració. PaperOffice suporta una col·laboració optimitzada entre diferents departaments i s'adapta perfectament als requisits específics de cada unitat administrativa.

Escalabilitat de PaperOffice

PaperOffice es distingeix per la seva escalabilitat. S'adapta al creixement i als canvis de l'administració sense afectar el rendiment o la estabilitat. Això permet als ajuntaments protegir les seves inversions en el sistema a llarg termini i facilitar la implementació de noves funcions i mòduls.

Donat que els requisits de l'administració canvien constantment, una solució escalable com PaperOffice és crucial per fer front als desafiaments del futur.

Us recomanem que donis un cop d'ull a l'estudi de cas dels Ajuntaments de Carrion de las Condes a Espanya per veure com la implementació de PaperOffice DMS ha ajudat a digitalitzar amb èxit els processos administratius. Més informació aquí.

Rathaus von Carrion de las Condes im Hintergrund
Papierloses Rathaus: Digitalisierung von Akten und Abläufen zur Steigerung der Effizienz

Conclusions

En els últims anys, PaperOffice s'ha establert com una solució fiable i eficient per a la gestió de documents en ajuntaments. Gràcies a la seva interfície d'usuari amigable, l'arxivatge conforme a la legislació, l'escalabilitat i l'excel·lent suport, el sistema ha guanyat la confiança de l'administració local.

La digitalització dels processos administratius i l'optimització dels fluxos de treball contribueixen a que els ajuntaments puguin treballar amb més eficiència i estalviar costos. PaperOffice s'ha demostrat com una eina valiosa per fer front als reptes de l'administració moderna i facilitar la feina diària del personal als ajuntaments.

Gràcies al desenvolupament continu i a la seva adaptabilitat, PaperOffice està a prova de futur i jugarà un paper important en la gestió de documents de l'administració local en els pròxims anys.

FAQs

Finalment, respondem a algunes preguntes freqüents sobre el tema. "Ajuntament sense paper: com les oficines de l'ajuntament beneficien de la implementació de PaperOffice":

Quins avantatges ofereix la digitalització per als ajuntaments?

La digitalització, amb el suport de PaperOffice DMS, permet una administració més eficient, processos més ràpids i millora dels serveis als ciutadans.

Com poden beneficiar-se els ajuntaments de la digitalització?

Els ajuntaments se beneficien de l'estalvi de costos, una millor comunicació interna i una infraestructura modernitzada, amb el suport de PaperOffice DMS.

Quins són els objectius principals de la digitalització en els ajuntaments?

Els objectius principals són optimitzar els processos administratius, facilitar l'accés a la informació i fomentar la proximitat als ciutadans, amb PaperOffice DMS com a paper clau.

Quins tipus d'informació s'emmagatzemen en una oficina sense paper?

En una oficina sense paper, s'emmagatzemen tot tipus d'informació empresarial, incloent-hi contractes, factures, correus electrònics, ofertes, tiquets i altres documents.

Conclusió

L'avantatge del software de gestió de contractes justifica l'esforç i els costos

La digitalització és una manera de simplificar i optimitzar el procés de gestió de contractes. Mitjançant la implementació de solucions digitals, les empreses poden millorar l'eficiència dels processos, consultar els seus contractes immediatament i obtenir més transparència. La comunicació també es simplifica mitjançant les funcions digitals. Això crea una nova forma de col·laboració que beneficia totes les parts involucrades.

PaperOffice resol cada problema: garantit.

Estudi de cas

Solucions digitals especialitzades per a l'automatització de processos de negoci

"Processar manualment els documents en una comunitat tan gran ens hauria costat molt de temps.
Amb la solució automatitzada de PaperOffice DMS, l'esforç manual es podria reduir considerablement, al mateix temps que es feien inversions en tecnologia orientada al futur. Som pioners en la gestió de la propietat digital".

Sr. Alejandro Campos
informàtic i project manager de la direcció immobiliària El Guijo