El butlletí informatiu PaperOffice Insider
El butlletí informatiu PaperOffice Insider
Volem ser amics

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Amistat Confiança Paraula d'honor
Mai donarem la teva adreça de correu electrònic a ningú altre i cada correu electrònic inclou un enllaç per donar-te de baixa amb un sol clic.

Modernes estudi de construcció: millora de l'eficiència mitjançant la digitalització amb gestió de documents


Suggeriment professional

Amb una gestió de documents, les empreses de construcció poden automatitzar els seus processos de negoci, simplificar la comunicació entre els participants en el projecte i augmentar la seguretat dels documents i les dades. Mitjançant l'ús d'un sistema de gestió de documents integrat (DMS), les empreses de construcció poden emmagatzemar i gestionar les seves dades i documents en un únic lloc central.

Al sector de la construcció és important poder trobar i editar documents i dades de manera ràpida i eficient.

Per tant, una gestió de documents fiable és imprescindible. Aquesta solució us permet accedir a totes les dades i documents rellevants i trobar-les fàcilment. També permet als empreses de construcció simplificar la comunicació entre els diferents participants en el projecte, el que porta a una gestió de projectes més ràpida i eficient.

Les solucions de gestió de documents també ofereixen un alt nivell de seguretat per a les dades i documents de les empreses de construcció. Aquesta seguretat es garanteix mitjançant les funcions de xifratge integrades en aquest tipus de solucions.

Helm liegt auf Baustelle
DMS-Lösung für Digitalisierung im Bauwesen

Gestió de documents per a la construcció: Una visió general

El sector de la construcció és un sector molt dinàmic i complex, amb molts reptes. Per mantenir-se competitiu, les empreses de construcció han de ser capaces de treballar eficientment i proporcionar un entorn segur. Un factor clau per a això és la gestió adequada de documents.

La construcció és un sector econòmic rellevant que ha experimentat un creixement al llarg dels anys. Amb la introducció de tecnologies modernes i l'aparició de nous models de negoci, els processos de negoci en el sector de la construcció s'han tornat encara més complexos.

Per poder treballar de manera més eficient i efectiva, és necessari implementar un sistema de gestió de documents (DMS) fiable i potent.

Què és una gestió de documents per a la construcció?

La gestió de documents, també coneguda com a software de gestió de documents (DMS), és un tipus de programa especialment dissenyat per a la gestió de documents, ja siguin analògics o digitals, per simplificar i optimitzar el maneig de documents. Aquest tipus de programa es pot configurar per satisfer les necessitats específiques del sector de la construcció, per exemple.

Una gestió de documents per a la construcció pot utilitzar-se, per exemple, per simplificar i optimitzar l'accés a plans de projectes, dibuixos tècnics, ordres de construcció, sol·licituds de materials, factures, pressupostos i altres documents.

Notebook in der Lagerhalle Spedition mit PaperOffice DMS
Nachvollziehbarkeit wichtiger Zusammenhänge dank digitaler Ordner sowie Dokumentmappen

També pot ajudar a millorar la comunicació i l'intercanvi d'informació entre les parts involucrades, facilitar la col·laboració i reduir els costos del projecte de construcció.

Per què és necessària una gestió de documents per a les empreses de construcció

A la indústria de la construcció, una gestió de documents és una eina indispensable per garantir un treball eficient i segur. És l'eina perfecta per gestionar i editar tots els documents relacionats amb un projecte de construcció. Amb un software de gestió de documents, les empreses de construcció poden garantir que tots els documents creats per a un projecte estiguin emmagatzemats de manera centralitzada i siguin accessibles.

Això permet una col·laboració optimitzada i un intercanvi de dades eficient entre els diferents participants en el projecte.

Quins avantatges aporta la implementació d'una gestió de documents a les empreses de construcció

La implementació d'una gestió de documents per a la construcció pot aportar molts avantatges a les empreses.

Aquests inclouen:

  • Gestió de dades més eficient: Un programa permet que les empreses de construcció emmagatzemin i organitzin tots els seus documents de manera centralitzada, la qual cosa permet una gestió de dades més ràpida i eficient.
  • Confiar és bo, controlar és millor: A més, la implementació d'una gestió de documents permet a les empreses tenir un millor control intern sobre els permisos d'accés als documents de l'empresa i augmentar la seguretat dels documents. Aquesta funcionalitat pot ser especialment útil per protegir informació sensible, com ara dades financeres o de clients.
  • Accés senzill a tots els documents: Amb un programa de gestió de documents, les empreses de construcció poden accedir a tots els documents rellevants per al projecte des de qualsevol lloc.
  • Gestió segura de documents: Gràcies a la gestió de documents, les empreses de construcció poden emmagatzemar els seus documents de manera segura i protegir-los de l'accés no autoritzat.
  • Estalvi de costos: La gestió de documents pot ajudar les empreses de construcció a estalviar costos, reduint els costos de paper, d'impressió i altres costos, com ara els costos d'emmagatzematge.
  • Millora de la col·laboració: Gràcies a la gestió de documents, les empreses de construcció poden millorar la col·laboració entre els participants en el projecte, ja que es poden compartir documents de manera senzilla i segura. Això facilita la col·laboració.
  • Compliment de les normatives legals: L'arxivament de documents està subjecte a normatives legals en molts països. Les gestions de documents ajuden les empreses de construcció a complir aquestes normatives, garantint un emmagatzematge segur i legal dels documents. A més, ajuden a complir amb les normes de protecció de dades i terminis de retenció de documents.
La informació

Com trobo el sistema de gestió de documents adequat per a la meva empresa?

Per trobar el sistema adequat per a una empresa de construcció, és important comparar les diferents opcions i veure quina s'ajusta millor a les necessitats de l'empresa.

També és important trobar un programari que es pugui adaptar a les necessitats específiques del sector de la construcció.

PaperOffice DMS és una opció que s'ha adaptat específicament a les exigències de la construcció. Amb PaperOffice DMS, les empreses de construcció tenen accés a un DMS potent dissenyat especialment per a elles.

Vídeo "Arxivació automatitzada de documents en paper des d'un escàner"

En PaperOffice, teniu totes les eines necessàries per digitalitzar els vostres documents. Amb PaperOffice, només cal escanejar el document amb l'escàner (PaperOffice funciona amb qualsevol escàner), i PaperOffice crearà una versió digital.

Consell

A més, hi ha un vídeo a Youtube que explica aquest procés de forma comprensible sobre el tema "Arxivació automatitzada de documents en paper":

Requisits clau per a una gestió de documents per al sector de la construcció

A l'hora de seleccionar una solució de gestió documental adequada per al sector de la construcció, les empreses han de tenir en compte alguns requisits clau. És important que la gestió documental sigui fàcil d'utilitzar i ofereixi intuïtivitat als usuaris.

A més, la gestió documental ha de disposar d'una potent funció de cerca per ajudar els usuaris a trobar documents concrets. Un altre aspecte clau és l'escalabilitat del DMS.

Això és especialment important quan les empreses planifiquen expandir i millorar el seu DMS en el futur. També és important que el DMS sigui compatible amb altres sistemes i aplicacions utilitzades a l'empresa.

En aquest aspecte, PaperOffice DMS és la solució perfecta per a aquells que volen expandir i millorar el seu DMS en el futur, i que necessiten característiques adaptables i flexibles que es puguin ajustar a les exigències dinàmiques de l'empresa actual.

Per què triar PaperOffice DMS per al sector de la construcció?

PaperOffice DMS és un programari desenvolupat per a empreses de construcció per ajudar-les a gestionar totes les tasques de gestió documental. Ofereix un sistema potent de gestió documental que permet una gestió, edició i compartició ràpida i fàcil de tots els documents relacionats amb un projecte de construcció.

A més, els usuaris poden obtenir una visió general de tots els documents i l'estat actual de les seves edicions. El programari ofereix un conjunt complet de funcionalitats, incloent la configuració de comptes d'usuari, la creació i edició de documents, la versió automàtica i l'emmagatzematge segur de tots els documents.

Amb PaperOffice DMS, les empreses de construcció poden simplificar la seva gestió documental i, al mateix temps, millorar la productivitat i la qualitat dels seus projectes.

Li recomanem que consulteu el nostre estudi de cas de construcció de Las Palmas, que és coneguda pels seus sòls de qualitat i duraderes per a escoles, poliesportius, parcs infantils i molts altres projectes de construcció. Descobriu com PaperOffice DMS ha ajudat a digitalitzar amb èxit els processos administratius.

Von IDC Construccion gebaute Sporthalle
Papierloses für Bauunternehmen: Digitalisierung von Dokumenten, Projekten und Abläufen zur Steigerung der Effizienz

Conclusió

La construcció és un sector econòmic important que ha experimentat un creixement durant molts anys. Per a suportar aquest creixement i permetre un flux de treball més eficient i efectiu, és necessària la implementació d'un sistema de gestió de documents (DMS) fiable i potent.

El PaperOffice DMS ofereix una solució fàcil d'utilitzar amb funcions de cerca optimitzades per a la creació, gestió, emmagatzematge i cerca de documents. Amb l'escalabilitat i la compatibilitat amb altres sistemes i aplicacions, les empreses del sector de la construcció poden aprofitar els avantatges del PaperOffice DMS per aconseguir els seus objectius i treballar de manera més eficient i efectiva.

FAQs

Finalment, respondem a algunes preguntes freqüents sobre el tema. "Gestió de documents per a empreses de construcció: Coneixements sorprenents que encara no ha descobert a la indústria de la construcció.":

Quins avantatges ofereix la gestió de documents per a empreses de construcció?

La gestió de documents, amb el suport de PaperOffice DMS, permet una gestió més eficient, processos més ràpids i millor servei als ciutadans.

Com poden les empreses de construcció beneficiar-se de la digitalització?

Les empreses de construcció es beneficien de l'estalvi de costos, de la millora de la comunicació interna i de la modernització d'infraestructures, amb el suport de l'ús de PaperOffice DMS.

Quins són els objectius principals de la digitalització en les empreses de construcció?

Els objectius principals són optimitzar els processos administratius, facilitar l'accés a la informació i garantir col·laboracions en documents compartits, amb un paper fonamental de PaperOffice DMS.

Quins tipus d'informació s'emmagatzemen en una oficina sense paper?

En una oficina sense paper s'emmagatzemen tot tipus d'informació empresarial, incloent-hi contractes, factures, correus electrònics, ofertes, tiquets i altres documents.

Conclusió

El benefici de l'ús del programari de gestió de documents justifica els esforços i els costos

La digitalització és una manera de simplificar i optimitzar el procés de gestió de contractes. Mitjançant la implementació de solucions digitals, les empreses poden millorar l'eficiència dels seus processos, accedir als seus contractes de manera immediata i obtenir una major transparència. A més, les funcionalitats digitals simplifiquen la comunicació, creant una nova forma de col·laboració que beneficia totes les parts involucrades.

PaperOffice resol cada problema: garantit.

Estudi de cas

Canvi digital en la indústria de la reixa: gestió documental reeixida

"En la indústria de la reixeta, el tema de la digitalització és cada vegada més notable. Això s'aplica, per exemple, als nostres albarans, llistes de peces o als nostres plans, dibuixos i configuradors. Després de la introducció del DMS del PaperOffice, l'esforç manual es podria reduir. Ara som pioners com a fabricant de reixes digitals".

Stephan Reichel
director general de K60 Gitterrostsysteme GmbH &Co.KG