Insider News Magazine o PaperOffice
Insider News Magazine o PaperOffice
Chceme se stát přáteli

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Přátelství Důvěra Ehonorní slovo
Nikdy nebudeme poskytovat vaši e-mailovou adresu nikomu jinému a každý e-mail obsahuje odkaz na jedno kliknutí k zrušení odběru.

Optimalizujte svůj proces smluv pomocí správného softwaru pro správu smluv - Rychlejší, bezpečnější, jednodušší!


Profesionální tip

Optimalizujte a automatizujte svůj proces smluv pomocí digitálních technologií: využijte softwaru pro správu smluv k efektivnějšímu řízení a automatizaci smluvního procesu.

Jak software pro správu smluv přispívá ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a minimalizaci rizik.

Co znamená správa smluv?

Správa smluv je proces, který zefektivňuje vytváření, správu a monitorování smluv. Zahrnuje také komunikaci a spolupráci mezi stranami, aby byly zohledněny všechny zájmy.

Správa smluv také zahrnuje analýzu smluv, identifikaci a řešení problémů, minimalizaci rizik a zajištění dodržování smluv. Může také zahrnovat hodnocení výkonnosti smluvních partnerů k monitorování výkonnosti.

Eine Hand unterzeichnet den Vertrag
Der Schlüssel zum Erfolg: Verlässliches Vertragsmanagement für Unternehmen

Proč je v dnešní době digitální správa smluv v podniku tak důležitá?

Digitální správa smluv přináší mnoho výhod oproti správě smluv na papíře. Za prvé je mnohem efektivnější a bezpečnější uchovávat všechny smlouvy na jednom místě a kdykoli k nim mít přístup.

Tímto způsobem mohou podniky rychleji reagovat na dodržování smluv. Navíc mohou podniky s digitální správou smluv při získání přístupu ke všem relevantním informacím kdykoli lépe rozhodovat.

Další výhodou je, že podniky mohou rychleji provádět změny a aktualizace smluv, což výrazně snižuje pracovní zátěž. Nakonec mohou digitální smlouvy snadněji monitorovat, aby se zabránilo jejich vypršení, překročení nebo změně.

Rada: Pokud vás zajímá digitalizace, doporučujeme vám přečíst následující článek o výhodách digitalizace. Poskytuje přehled nejnovějších vývojů a trendů v digitálním světě a uvádí konkrétní příklady, jak digitalizace ovlivňuje naše každodenní životy. Rozsáhle se zabývá výhodami a výzvami digitalizace. Přečtěte si článek, abyste se dozvěděli více o digitalizaci.

Na co potřebuji software pro správu smluv?

Software pro správu smluv je cennou investicí pro podniky, které chtějí dosáhnout efektivní správy smluv. Použitím softwaru pro správu smluv mohou podniky snadno organizovat a spravovat své smlouvy.

Smlouvy mohou být snadno uloženy, snadno přístupné a snadno sledovatelné. Kromě toho mohou podniky pomocí softwaru pro správu smluv sledovat různé informace o smlouvách, které jsou potřebné pro analýzu a řízení rizik.

Software pro správu smluv umožňuje podnikům efektivně a včas spravovat své smlouvy. S vhodným softwarem mohou podniky snadno organizovat, ukládat a sledovat své smlouvy. Vytvářením upozornění a připomínek mohou podniky zajistit, že budou splněny všechny podmínky smluv.

Navíc software může pomoci podnikům lépe sledovat a analyzovat smluvní informace a minimalizovat riziko. Software pro správu smluv je cenným nástrojem pro efektivní a včasné řízení smluv.

Vysvětlili jsme, proč je software pro správu smluv nezbytný, nyní se dostáváme k další důležité věci:

Co jsou nejdůležitější funkce softwaru pro správu smluv?

 • Automatická správa smluv

  Je jednou z nejdůležitějších funkcí softwaru pro správu smluv.

  Tato funkce umožňuje firmám rychle, efektivně a nákladově účinně spravovat smlouvy. S pomocí automatické správy smluv mohou firmy sledovat a spravovat různé druhy smluv, jako jsou kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, licenční smlouvy, smlouvy o podpoře atd.

  Tyto smlouvy lze snadno vyhledávat a třídit, aby se rychle získaly potřebné informace.

  Díky automatické správě smluv mohou firmy také sledovat stav smluv, například zda jsou schváleny, čekají na schválení, vypršely nebo byly zrušeny, aniž by bylo nutné vytvářet pracovní postupy.

  Firmy také mohou sledovat finanční informace týkající se smluv, jako jsou náklady, platební podmínky, termíny splatnosti a možnosti prodloužení. Nebo jednoduše zobrazit údaje o dokumentech bez toho, aby bylo nutné otevírat smlouvy.

 • Rozsáhlé vyhledávání

  Rozsáhlé vyhledávání je také velmi důležitou funkcí, kterou by měl software pro správu smluv obsahovat. Umožňuje uživatelům rychle a snadno najít všechny relevantní smlouvy použitím různých kritérií vyhledávání.

  Při rozsáhlém vyhledávání mohou uživatelé vyhledávat smlouvy s určitým číslem, určitým dodavatelem nebo určitým typem služby.

  Kromě toho mohou vyhledávat také podle data vypršení platnosti smlouvy, nákladů, zodpovědností a dalších relevantních detailů.

  Rozsáhlé vyhledávání lze také provádět na základě vlastních kritérií pro zjednodušení vyhledávání konkrétních smluv. Je také možné kombinovat různé vyhledávací parametry pro získání přesnějších výsledků.

  Tato funkce umožňuje uživatelům snadno a rychle prohledávat a analyzovat celý soubor smluv. To umožňuje firmám lépe porozumět, jak se jejich smlouvy odrážejí na jejich podnikání, a jak je mohou efektivnější a nákladově účinnější.

 • Sledování smluv

  Díky této funkci mohou firmy sledovat své smlouvy a zajistit, že jsou splněny všechny podmínky.

  Sledování smluv lze použít k ukládání všech relevantních informací o konkrétní smlouvě, monitorování toho, co musí být splněno, a sledování nákladů.

  Kromě toho mohou firmy využívat sledování smluv k zajištění toho, že jsou všechny smlouvy plněny efektivně a včas. Sledováním lze monitorovat termín, stav a otevřené požadavky pokrok. To může pomoci zabránit zbytečným prodlevám a zajistit, že jsou všechny smlouvy splněny včas.

 • Verzování

  Verzování je nezbytnou součástí správy smluv. Díky verzování lze sledovat změny v konkrétní smlouvě a zaznamenávat úplnou historii změn.

  Toto umožňuje snadnou a transparentní kontrolu změn a umožňuje zúčastněným stranám mít konzistentní verzi smlouvy.

  Verzování je zvláště důležité, pokud existuje více verzí smlouvy, protože umožňuje identifikovat platnou verzi. Kromě toho usnadňuje stranám sledování změn a srovnávání s předchozími verzemi smlouvy.

 • Automatizace procesů

  Automatizace procesů ve správě smluv pomáhá firmám snižovat čas a náklady potřebné k správě svého portfolia smluv.

  Automatizace podporuje rutinní úkoly, jako je správa informací o smlouvách a sledování blížících se termínů expirace. To umožňuje minimalizovat manuální úkoly, což firmám umožňuje se soustředit na důležitější úkoly.

  Automatizace také může přispět k tomu, aby byly smlouvy správně provedeny a dodržovány.Automatizace může umožnit firmám automatické spouštění včasného upozornění, pracovních postupů a oznámení o plnění úkolů.

 • Optické rozpoznávání znaků a indexace

  Rozpoznávání znaků je jedna z nejužitečnějších funkcí ve správě smluv. Pomáhá digitálně nebo analogově rozpoznat text dokumentů po procesu archivace.

  Rozpoznávání znaků umožňuje firmám a organizacím snadno prohledávat smlouvy a rychle nalézt relevantní informace, což znamená úsporu času a nákladů.

  Rozpoznávání znaků umožňuje uživatelům vyhledávat smlouvy pomocí určitých klíčových slov, namísto toho, aby je procházeli manuálně. S rozpoznáváním znaků mohou uživatelé rychle vyhledávat určité termíny, data, jména nebo jiné termíny obsažené ve smluvních dokumentech. Tato funkce umožňuje uživatelům vyhledávat relevantní informace ve smlouvách a rychle je nalézt. Kromě toho umožň

Jak PaperOffice může pomoci s řízením smluv?

PaperOffice je výkonný software pro správu jakéhokoliv druhu dokumentů, včetně smluv. Je to ideální řešení pro řízení smluv a nabízí firmám širokou škálu funkcí, které jim umožňují efektivně a rychle spravovat své smlouvy. S PaperOffice mohou firmy spravovat, monitorovat, vyhledávat a kontrolovat smlouvy, aby se ujistily, že splňují všechny požadavky.

Systém nabízí komplexní soubor funkcí pro správu smluv, včetně plného dokumentového managementu, který umožňuje ukládat a spravovat veškerou dokumentaci ke smlouvám, správu toků pracovních postupů, která uživatelům umožňuje sledovat stav jejich smluv, oprávnění uživatelů, které umožňuje přidělovat různá přístupová práva různým skupinám uživatelů, správu verzí, která usnadňuje aktualizaci a správu smluv, a reportingovou funkčnost, která umožňuje uživatelům vytvářet zprávy o smlouvách.

S pomocí těchto a dalších funkcí, které jsou v rámci PaperOffice dostupné, mohou firmy efektivně a rychle spravovat své smlouvy a splňovat všechny požadavky.

PaperOffice vám může pomoci zjednodušit a automatizovat řízení smluv. S tímto softwarem můžete spravovat základní údaje o smlouvách, archivovat a upravovat smluvní dokumenty, přidávat související dokumenty a přílohy, řešit a sledovat smlouvy. Navíc můžete monitorovat a řídit řízení smluv pomocí reportingu a kontrol.

Tip

K tématu "Digitalizace dokumentů / Úvod do rozhraní PaperOffice / Systém řízení dokumentů" je na YouTube k dispozici video, které tento postup snadno a srozumitelně vysvětluje:

FAQs

Nakonec odpovídáme na několik dalších často kladených otázek na toto téma. "Optimalizujte proces smlouvy pomocí softwaru pro správu smluv.":

Co je papírově nezávislý kancelář?

Papírově nezávislý kancelář je taková kancelář, která se zcela vyhýbá papíru a namísto toho využívá digitální technologie a postupy k ukládání, zpracování a přenosu informací.

Proč je papírově nezávislá kancelář potřebná?

Papírově nezávislá kancelář je efektivní způsob, jak ukládat, zpracovávat a přenášet informace. Pomáhá automatizovat manuální procesy, což vede ke snížení chybovosti, zvýšení produktivity a snížení nákladů.

Jaké výhody přináší papírově nezávislá kancelář?

Papírově nezávislá kancelář přináší mnoho výhod, jako je zvýšená bezpečnost dat, vyšší produktivita, lepší spolupráce, lepší zážitek zákazníků, nižší náklady a zlepšená shoda s předpisy.

Jaké technologie se používají v papírově nezávislé kanceláři?

Papírově nezávislá kancelář obvykle využívá digitální technologie, jako jsou softwary pro správu dokumentů, databáze, pracovní postupy, softwary pro automatizaci a specializovaný software.

Jaké druhy informací jsou uloženy v papírově nezávislé kanceláři?

V papírově nezávislé kanceláři jsou uloženy všechny druhy firemních informací, jako jsou smlouvy, faktury, e-maily, nabídky, účtenky a další dokumenty.

Závěr

Výhody softwaru pro správu smluv převažují nad náklady a úsilím

Digitalizace je možností, jak zjednodušit a optimalizovat proces správy smluv. Implementací digitálních řešení mohou společnosti zefektivnit své procesy, okamžitě získat přehled o svých smlouvách a získat větší transparentnost. Komunikace je také zjednodušena digitálními funkcemi. To umožňuje zcela nový způsob spolupráce, který je pro všechny zúčastněné výhodný.

PaperOffice řeší každý problém: Zaručeno.

Případová studie

Digitální změna ve vývoji produktů - úspěšná správa dokumentů

"V průmyslu je téma digitalizace stále výraznější. To platí například pro naše technické listy, údaje o zákaznících, výpočty nebo naše plány, výkresy a konfigurace. Po zavedení PaperOffice DMS by se ruční úsilí mohlo snížit. Nyní jsme průkopníky v digitalizaci ve výrobních společnostech, Průmysl 4.0."

Antonio Jesús Sánchez
výkonný ředitel a produktový a procesní inženýr ve společnosti Butterfly Engineers S.L.