Insider News Magazine o PaperOffice
Insider News Magazine o PaperOffice
Chceme se stát přáteli

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Přátelství Důvěra Ehonorní slovo
Nikdy nebudeme poskytovat vaši e-mailovou adresu nikomu jinému a každý e-mail obsahuje odkaz na jedno kliknutí k zrušení odběru.

Bezpečné správa dokumentů: Efektivní opatření proti ransomwarovým útokům


Profesionální tip

Účinná opatření k ochraně jsou nezbytná pro ochranu firem před ransomware útoky.

Dozvíte se, jak nejlépe chránit svou firmu před touto hrozbou a jak bezpečně uchovávat citlivé dokumenty.

Hrozba ransomware útoků

V digitálním světě se se zvyšující se digitalizací se podniky všech velikostí potýkají s rostoucí hrozbou ransomware útoků.
Tento škodlivý software šifruje citlivá data a poté požaduje výkupné za jejich opětovné získání.

Ransomware útoky nejenže mohou vést ke značným finančním ztrátám, ale také poškodit pověst a důvěryhodnost společnosti. S ohledem na tuto hrozbu hledají podniky účinná opatření k zabezpečení svých cenných informací.

V tomto článku budeme diskutovat o účinných strategiích a vysoce zabezpečených opatřeních k ochraně proti ransomware. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnou správu dokumentů a šifrovaná řešení.

Použijte uvedená opatření k efektivní obraně proti ransomware útokům a ochraňte svou společnost před závažnými následky.

Mann sitzt vor Computer wo seine Daten verschlüsselt sind
Ransomware-Angriffe: Die Gefahr für Ihre Daten und die Bedeutung der Dokumentenverschlüsselung

Potřeba vysokého zabezpečení správy dokumentů

Jedním z nejdůležitějších opatření, která mohou podniky přijmout k ochraně proti ransomware útokům, je implementace vysoko zabezpečené správy dokumentů.
Tradiční metody, jako je ukládání souborů na místní servery nebo do cloudu, mohou mít bezpečnostní nedostatky a být zranitelné.

Vysoko zabezpečené řešení pro správu dokumentů, jako je to od PaperOffice, naopak poskytuje komplexní ochranu proti ransomware útokům.

Výhody vysoko bezpečné správy dokumentů ve firmě PaperOffice

SILNÉ ŠIFROVÁNÍ:


PaperOffice používá silnou šifrovací technologii, aby se zajistilo, že všechny uložené dokumenty jsou chráněny před neoprávněným přístupem.
PaperOffice vždy používá MySQL nebo MariaDB databáze a má tak nejlepší a nejbezpečnější datovou základnu, která je k dispozici v IT světě.

PŘÍMÉ ULOŽENÍ DO BINÁRNÍHO FORMÁTU V DATABÁZI:


Protože se nepoužívá ŽÁDNÝ souborový systém pro ukládání dokumentů, jste naprosto imunní vůči ransomware, hackeři a virům, protože vše je přímo uloženo v databázi.

ŠIFROVÁNÍ AES-1024 PRO NEDLUHOVATLNÉ BEZPEČNOST:


Každý dokument je rozdělen PaperOffice ChunkTech na mnoho samostatných kusů a každý kus je zcela šifrován a rotován pro absolutní bezpečnost.
Použitím silných šifrovacích algoritmů jsou data šifrována a mohou být dešifrována pouze pomocí speciálního klíče, který je k dispozici pouze autorizovaným uživatelům.

VÍCEÚROVŇOVÁ AUTENTIZACE:

Aby bylo zajištěno, že k dokumentům mají přístup pouze autorizované osoby, PaperOffice nabízí víceúrovňovou autentizaci. To může zahrnovat například používání uživatelských jmen a hesel, biometrických dat nebo dvoufaktorové autentizace. Tím se zvyšuje bezpečnost a minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

PRŮBĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ OBNOVA:

Vývojáři PaperOffice pravidelně aktualizují software, aby uzavřeli potenciální bezpečnostní závady. Pravidelné aktualizace zajišťují, že řešení pro správu dokumentů je chráněno před nejnovějšími hrozbami a může lépe odolávat ransomware útokům.

AUTOMATIZOVANÁ ZÁLOHOVÁNÍ:

PaperOffice nabízí automatizovanou funkci zálohování, která pravidelně vytváří záložní kopie všech dokumentů. To umožňuje snadné obnovení šifrovaných dat v případě ransomware útoku bez nutnosti platit výkupné. Automatizované zálohy také zajišťují ochranu proti ztrátě dat v případě dalších nepředvídatelných událostí, jako jsou výpadky hardwaru nebo lidské chyby.

Nejlepší postupy pro ochranu před ransomware útoky

Kromě implementace vysoko bezpečného řešení pro správu dokumentů, jako je PaperOffice, existují další osvědčené opatření, které podniky mohou přijmout ke ochraně před ransomware útoky:

Školení zaměstnanců:
Povědomí o rizicích ransomware útoků mezi vašimi zaměstnanci a provádění školení zaměřených na rozpoznávání podezřelých e-mailů, odkazů a příloh. Tím, že se zaměstnance seznámíte s potenciálními hrozbami, můžete minimalizovat riziko neúmyslné infekce.

Pravidelné bezpečnostní audity:
Pravidelně provádějte bezpečnostní audity, abyste včas odhalili a odstranili slabá místa ve vaší síti nebo systému. Pravidelně zkontrolujte bezpečnostní nastavení vašeho softwaru pro správu dokumentů a ujistěte se, že jsou nainstalovány všechny potřebné aktualizace.

Omezení přístupových práv:
Přidělujte přístup ke citlivým dokumentům pouze zaměstnancům, kteří k nim skutečně potřebují přístup. Omezte přístupová práva na minimum a používejte mechanismy oprávnění k zajištění toho, aby pouze autorizovaní uživatelé měli přístup k určitým datům.

Aktualizovaný antivirový software:
Ujistěte se, že používáte spolehlivý antivirový software a pravidelně jej aktualizujte. Pravidelné kontroly mohou pomoci identifikovat a blokovat potenciálně škodlivé programy nebo soubory před jejich rozřazením poškození.

Shrnutí

Útoky ransomware představují vážné nebezpečí pro podniky, protože mohou způsobit finanční ztráty, poškození pověsti a porušení ochrany osobních údajů. Pro účinnou ochranu před takovými útoky je implementace vysoko bezpečného správy dokumentů, jako je PaperOffice, účinným opatřením.

PaperOffice poskytuje komplexní ochranu firemních dat prostřednictvím robustního šifrování, vícestupňové autentizace, pravidelných bezpečnostních aktualizací a automatických záloh. Kromě toho by podniky měly implementovat i další osvědčená bezpečnostní opatření, jako jsou školení zaměstnanců, pravidelné bezpečnostní audity, omezení přístupu a aktuální antivirový software, aby dále posílily svoji obranu proti útokům ransomware. Tím, že podniky jednají preventivně a přijímají tyto opatření, mohou chránit svá cenná data a zajistit bezpečnost svých podnikových procesů.

ZÁVĚR

Účinný systém správy dokumentů je klíčovou součástí úspěšné digitální transformace podniků.

Digitalizací, automatizací a centralizovanou správou dokumentů mohou podniky zvýšit svou produktivitu, snížit náklady a zlepšit svou konkurenceschopnost. S pěti kroky, které jsme představili v tomto článku, můžete vybudovat svůj vlastní systém správy dokumentů a otevřít cestu k papírovému a efektivnímu pracovnímu postupu.

Investujte do digitalizace a optimalizace své správy dokumentů - má pozitivní vliv na úspěch vašeho podniku.

Proč používat systém správy dokumentů PaperOffice?

PaperOffice je ideální systém správy dokumentů pro podniky, protože nabízí řadu efektivních funkcí. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje intuitivní organizaci, vyhledávání a správu dokumentů.

Ultimátní 5 kroků návod

Tip

Nabízíme vám ultimátní 5-krokový návod ke správě dokumentů ke stažení zdarma:

Die ultimative 5 Schritte Anleitung zu Ihrer Dokumentenverwaltung

Přístupem k bezpečnému a šifrovanému databázovému systému mohou podniky spolehlivě chránit své citlivé informace. PaperOffice rovněž nabízí široké možnosti automatizace pracovních postupů, což zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Díky svým všestranným funkcím a podpoře různých formátů souborů je PaperOffice ideálním řešením pro efektivní správu dokumentů ve firmách.

FAQs

Nakonec odpovídáme na několik dalších často kladených otázek na toto téma. "Jak bych účinně chránil své podniky před ransomware útoky?":

Pro koho je vhodný papírově nezávislý kancelářský prostor?

Rychlá a jednoduchá odpověď na tuto otázku zní: pro každou firmu. Výhody papírově nezávislého kancelářského prostoru lze využít ve všech odvětvích a ve všech velikostech firem, od malých a středních podniků přes start-upy až po velké společnosti. Zejména však přináší hodnotu malým a středním podnikům: Redukcí nákladů a snížením administrativního zatížení se uvolní prostředky, které lze využít pro další růst.

Můžu pro svůj papírově nezávislý kancelářský prostor ve firmě použít DMS poskytovatele založeného na cloud storage?

Ne. Dalším faktorem, který je všeobecně znám, zejména po zavedení GDPR v roce 2018, je ochrana osobních údajů. DMS řešení a DMS software se používají k zpracování, správě a uložení dokumentů, které často obsahují citlivá, osobní data. Při porušení GDPR hrozí vysoké pokuty podle předpisů.

Závěr

Pro efektivní správu dokumentů je pro firmy velmi důležitý dokumentový systém. PaperOffice je optimálním řešením, protože nabízí bezpečnou a šifrovanou databázi, umožňuje snadné organizování a vyhledávání dokumentů a může automatizovat pracovní postupy.

Díky svým všestranným funkcím je PaperOffice nejlepší volbou pro efektivní správu dokumentů.

PaperOffice řeší každý problém: Zaručeno.

Případová studie

Optimalizace pracovních postupů díky PaperOffice DMS

"Již při první schůzce s PaperOffice si všimnete 20 let zkušeností PaperOffice v oblasti správy dokumentů."

Alexander Staruk
finanční ředitel Mennonitského bratrstva Bielefeld e. V.