El butlletí informatiu PaperOffice Insider
El butlletí informatiu PaperOffice Insider
Volem ser amics

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Amistat Confiança Paraula d'honor
Mai donarem la teva adreça de correu electrònic a ningú altre i cada correu electrònic inclou un enllaç per donar-te de baixa amb un sol clic.

Optimitzeu el vostre procés de contractes amb el programari adequat de gestió de contractes, més ràpid, segur i senzill!


Suggeriment professional

Gestiona els teus contractes de manera més eficient amb l'ajuda de tecnologies digitals: utilitza el programari de gestió de contractes per optimitzar i automatitzar el teu procés de contractes.

Com el programari de gestió de contractes contribueix a augmentar l'eficiència, reduir costos i minimitzar riscos.

Què significa la gestió de contractes?

La gestió de contractes és el procés que agilitza la creació, gestió i supervisió dels contractes. També inclou la comunicació i col·laboració entre les parts per garantir que s'atenguin tots els interessos.

A més, la gestió de contractes també inclou l'anàlisi de contractes per identificar i solucionar problemes, minimitzar riscos i assegurar el compliment dels contractes. També pot incloure l'avaluació del rendiment contractual per supervisar el rendiment dels socis contractistes.

Eine Hand unterzeichnet den Vertrag
Der Schlüssel zum Erfolg: Verlässliches Vertragsmanagement für Unternehmen

Per què és tan important avui dia la gestió de contractes digitals a les empreses?

La gestió de contractes digitals ofereix molts avantatges respecte a la gestió de contractes en paper. Primerament, és molt més eficient i segur emmagatzemar tots els contractes en un sol lloc i poder-hi accedir en qualsevol moment.

D'aquesta manera, les empreses poden reaccionar més ràpidament quan es tracta del compliment dels contractes. A més, les empreses amb gestió de contractes digitals poden prendre millors decisions, ja que tenen accés en tot moment a tota la informació rellevant.

Una altra avantatge és que les empreses poden realitzar canvis i actualitzacions de contractes de manera més ràpida, la qual cosa redueix considerablement la càrrega de treball. Finalment, els contractes digitals també es poden supervisar més fàcilment per evitar que caduquin, es superin o es modifiquin.

Consell: Si esteu interessats en el tema de la digitalització, us encoratgem a llegir l'article següent sobre els avantatges de la digitalització. Us donarà una bona visió general de les tendències i desenvolupaments més actuals en el món digital. S'inclouen alguns exemples concrets de com la digitalització afecta la nostra vida quotidiana. A més, s'analitzen detalladament els beneficis i reptes de la digitalització. Llegiu l'article per obtenir més informació sobre la digitalització.

Per què necessito un software per a la gestió de contractes?

Un software per a la gestió de contractes és una inversió valuosa per a les empreses que busquen assolir una eficient gestió dels seus contractes. Mitjançant l'ús d'un software per a la gestió de contractes, les empreses poden organitzar i gestionar els seus contractes de manera ràpida i fàcil.

Els contractes es poden emmagatzemar fàcilment, ser accessibles i fàcils de rastrejar. A més, amb el software de gestió de contractes, les empreses poden seguir diferents informacions contractuals necessàries per a l'anàlisi i la gestió de riscos.

El software de gestió de contractes permet que les empreses gestionin els seus contractes de manera eficient i puntual. Amb el software adequat, les empreses poden organitzar, emmagatzemar i rastrejar els seus contractes de forma senzilla. Mitjançant la creació d'avisos i recordatoris, les empreses poden garantir que totes les condicions contractuals s'acompleixin a temps.

A més, el software pot ajudar a les empreses a seguir i analitzar la informació contractual per minimitzar els riscos. El software per a la gestió de contractes és una eina valuosa per a les empreses per a gestionar els seus contractes de manera eficient i puntual.

Hem explicat la necessitat d'un software per a la gestió de contractes, ara passarem al següent punt important:

La informació

Quines són les funcions principals d'un software de gestió de contractes?

 • Gestió automàtica dels seus contractes

  És una de les funcions més importants d'un software de gestió de contractes.

  Aquesta funció permet a les empreses gestionar els contractes de manera ràpida, eficient i econòmica. Amb una gestió automàtica dels contractes, les empreses poden seguir i gestionar diferents tipus de contractes, com ara els de compra, serveis, llicències, suport i molt més.

  Aquests contractes es poden buscar i ordenar fàcilment per obtenir ràpidament la informació necessària.

  La gestió automàtica dels contractes també permet a les empreses seguir l'estat dels contractes, com ara si estan aprovats, pendents, caducats o cancel·lats, sense haver de crear fluxos de treball.

  De la mateixa manera, les empreses poden seguir la informació financera dels contractes, com ara els costos, les condicions de pagament, les dates de venciment i les opcions de renovació. O simplement examinar les dades dels documents sense haver d'obrir els contractes.

 • Cerca exhaustiva

  Una cerca exhaustiva és també una funció molt important que ha de tenir un software de gestió de contractes. Permet a l'usuari trobar tots els contractes rellevants de manera ràpida i senzilla, aplicant diversos criteris de cerca.

  A través de la cerca exhaustiva, els usuaris poden cercar contractes amb un número específic, un proveïdor o un tipus de servei determinat.

  A més, també poden cercar per data de venciment del contracte, costos, responsabilitats i altres detalls rellevants.

  La cerca exhaustiva també es pot realitzar mitjançant criteris personalitzats, per simplificar la cerca de contractes específics. També és possible combinar diferents paràmetres de cerca per obtenir resultats més precisos.

  Aquesta funció permet a l'usuari buscar i analitzar tot l'inventari de contractes de manera fàcil i ràpida. Això ajuda les empreses a entendre millor com els seus contractes afecten el seu negoci i com podrien fer els seus contractes més eficients i econòmics.

 • Seguiment de contractes

  Gràcies a aquesta funció, les empreses poden controlar els seus contractes i assegurar-se que totes les condicions s'estiguin complint.

  El seguiment de contractes pot ser utilitzat per guardar tota la informació rellevant sobre un contracte específic, supervisar els requisits que s'han de complir i controlar els costos.

  A més, les empreses poden utilitzar el seguiment de contractes per assegurar-se que tots els contractes s'estan complint eficientment i puntualment, en supervisar la data de venciment, l'estat i els requeriments pendents. Això pot ajudar a evitar retards innecessaris i assegurar-se que tots els contractes s'estiguin complint puntualment.

 • Versió

  La versió és una part essencial de la gestió de contractes. Amb la versió, els canvis realitzats en un contracte es poden seguir i s'enregistra un historial complet dels canvis.

  Això permet tenir un control fàcil i transparent dels canvis i assegura que les parts involucrades tinguin una versió consistent del contracte.

  La versió és especialment important quan hi ha múltiples versions del contracte, ja que permet identificar la versió vàlida en cada cas. A més, facilita la feina de les parts quan volen seguir els canvis i comparar-los amb versions anteriors del contracte.

 • Automatització de terminis

  L'automatització de terminis en la gestió de contractes ajuda les empreses a reduir el temps i els costos necessaris per gestionar el seu portafolis de contractes.

  Amb l'automatització, les tasques rutinàries com la gestió de la informació dels contractes i la supervisió de terminis es poden realitzar de manera eficient. Això permet reduir al màxim les tasques manuals, permetent a les empreses centrar-se en tasques més importants.

  A més, l'automatització també pot ajudar a garantir que els contractes se compleixin i s'executin correctament. Amb l'automatització, les empreses poden activar recordatoris, fluxos de treball i notificacions per a l'execució automàtica de tasques.

 • Reconeixement i indexació de text

  El reconeixement de text és una de les funcions més útils en la gestió de contractes. Això permet OCR text-reconèixer documents digitals o analògics després del procés d'arxivament.

  Amb el reconeixement de text, les empreses i organitzacions poden cercar fàcilment contractes i trobar informació rellevant de manera ràpida, estalviant temps i costos.

  El reconeixement de text permet als usuaris cercar contractes amb paraules clau específiques, en lloc de buscar manualment. Amb el reconeixement de text, els usuaris poden buscar ràpidament termes, dates, noms o altres termes que es troben en els documents de contracte. Aquesta funció permet als usuaris extreure i trobar informació rellevant dels contractes. A més, el reconeixement de text permet cercar múltiples contractes de cop, facilitant encara més la cerca d'informació.

 • Control d'accés

  El control d'accés en la gestió de contractes ajuda les empreses a assegurar-se que només els usuaris autoritzats tinguin accés a informació confidencial de contractes. Això protegeix la integritat de la informació i garanteix que els contractes no es modifiquin o es facin canvis accidentalment o de manera intencionada.

  A més, també pot ajudar a garantir que es compleixin els requisits normatius, assegurant que només els usuaris autoritzats tinguin accés a informació confidencial de contractes.

 • Integració

  El software es pot integrar amb altres sistemes com ERP o CRM per augmentar l'eficiència.
 • Consell

  Hi ha un vídeo a YouTube sobre el tema "Millor solució per a oficines sense paper sense treball addicional + arxivament directe de documents des de l'escàner" que explica aquest procés de manera senzilla i comprensible:

Com pot ajudar PaperOffice en la gestió de contractes?

PaperOffice és un potent programari per a la gestió de tot tipus de documents, inclosos els contractes. És la solució ideal per a la gestió de contractes i ofereix a les empreses una ampla gamma de funcions que els permeten gestionar els seus contractes de manera ràpida i eficient. Amb PaperOffice, les empreses poden gestionar, supervisar, cercar i revisar els contractes per assegurar-se que compleixen totes les exigències.

Aquest sistema ofereix una suite completa de funcions per a la gestió de contractes, incloent una gestió de documents completa que permet emmagatzemar i gestionar tots els documents de contracte, una gestió de flux de treball que permet als usuaris seguir l'estat dels seus contractes, un control d'accés que permet atorgar diferents permisos d'accés a diferents grups d'usuaris, un control de versions que facilita l'actualització i gestió dels contractes, i un generador d'informes que permet als usuaris crear informes sobre els contractes.

Amb aquestes i moltes altres funcions incloses en PaperOffice, les empreses poden gestionar els seus contractes de manera ràpida i eficient, i complir amb totes les exigències.

PaperOffice us pot ajudar a simplificar i automatitzar la gestió dels contractes. Amb aquest programari, podeu gestionar les dades mestres dels contractes, arxivar i editar els documents de contracte, incorporar documents i annexos relacionats, processar i supervisar els contractes. A més, podeu monitoritzar i controlar la gestió dels contractes amb informes i controls.

Consell

Hi ha un vídeo a YouTube sobre el tema "Com arxivar documents digitalment / Introducció a la interfície PaperOffice / Sistema de gestió de documents" que explica aquest procés de manera senzilla i comprensible:

FAQs

Finalment, respondem a algunes preguntes freqüents sobre el tema. "Optimitzeu el procés de contractes amb el programari de gestió de contractes.":

Què és una oficina sense paper?

Una oficina sense paper és una oficina que prescindeix completament del paper i en lloc d'això utilitza tecnologies i procediments digitals per emmagatzemar, processar i transmetre informació.

Per què és necessària una oficina sense paper?

Una oficina sense paper és una manera eficient d'emmagatzemar, processar i transmetre informació. Ajuda a automatitzar processos manuals, la qual cosa redueix el nombre d'errors, augmenta la productivitat i redueix els costos.

Quins avantatges ofereix una oficina sense paper?

Una oficina sense paper ofereix molts avantatges, com una millor seguretat de les dades, una major productivitat, una millor col·laboració, una millor experiència de servei al client, costos més baixos i un millor compliment de les normatives.

Quines tecnologies s'utilitzen en una oficina sense paper?

Normalment, una oficina sense paper utilitza tecnologies digitals, com programari de gestió de documents, bases de dades, fluxos de treball, programari d'automatització i treball dedicat.

Quin tipus d'informació s'emmagatzema en una oficina sense paper?

En una oficina sense paper, s'emmagatzema tot tipus d'informació empresarial, com ara contractes, factures, correus electrònics, pressupostos, tiquets i altres documents.

Conclusió

El benefici de software de gestió de contractes justifica els esforços i costos

La digitalització és una manera de simplificar i optimitzar el procés de gestió de contractes. Amb la implementació de solucions digitals, les empreses poden millorar l'eficiència dels processos, consultar els seus contractes de forma immediata i obtenir més transparència. La comunicació també es simplifica gràcies a les funcions digitals. Això crea una nova forma de col·laboració que beneficia a totes les parts involucrades.

PaperOffice resol cada problema: garantit.

Estudi de cas

El camí cap a l'ajuntament digital - digitalització de l'administració

"La fàcil integració i funcionament de PaperOffice DMS va proporcionar la solució general que aquesta indústria necessitava: minimitzar el consum de paper, accelerar els processos de cerca, automatitzar l'assignació als empleats i permetre l'emmagatzematge de dades relacionades amb el procés".

Sr. Carlos A. García Responsable de Màrqueting i Comunicació