El butlletí informatiu PaperOffice Insider
El butlletí informatiu PaperOffice Insider
Volem ser amics

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Amistat Confiança Paraula d'honor
Mai donarem la teva adreça de correu electrònic a ningú altre i cada correu electrònic inclou un enllaç per donar-te de baixa amb un sol clic.

El futur de l'administració de finques - Com la digitalització està revolucionant el dia a dia de l'administrador


Suggeriment professional

Gestioneu les seves propietats de manera més eficient mitjançant tecnologies digitals: utilitzeu els sistemes de gestió de documents per emmagatzemar informació sobre els arrendataris i altres documents importants, i crear automatitzacions per mantenir els seus arrendataris informats. Revolutionizeu el seu sector de gestió d'immobles amb PaperOffice DMS. Com la digitalització i un sistema de gestió de documents poden ajudar la seva empresa.

Revolucionar la gestió d'immobles

En la indústria immobiliària moderna, és important utilitzar tecnologies eficients i efectives per garantir un funcionament fluid i eficient. Una d'aquestes tecnologies és el software de gestió de documents, que permet als administradors de finques simplificar i automatitzar tots els processos i operacions.

En aquest article, ens centrarem en els avantatges i les funcions del sistema de gestió de documents, així com en un exemple de software de gestió de documents, conegut com a PaperOffice DMS.

També parlarem dels canvis nous en la indústria immobiliària que s'han de tenir en compte l'any 2023 i de com els administradors de finques poden beneficiar-se de la gestió de documents digitals.

Hausverwaltungen profitieren stark von Digitalisierungen
Digitalisierung in der Haushaltsbranche bringt immense Vorteile

També analitzarem l'impacte de la digitalització en la gestió del pressupost domèstic i examinarem les funcions i els preus del PaperOffice com a exemple de software de gestió de documents.

Finalment, farem un resum dels punts més importants al final de l'article.

Què és el software de gestió d'immobles?

El software de gestió d'immobles és una solució de software que ajuda els administradors de finques i els propietaris a gestionar el seu inventari immobiliari de manera més eficient. Amb aquest software, els administradors de finques poden emmagatzemar tota la informació rellevant en una base de dades centralitzada i utilitzar un únic programari per dur a terme totes les tasques relacionades amb la gestió de propietats.

El programa permet als usuaris realitzar una gran varietat de funcions, com ara gestionar arrendaments i propietats, automatitzar processos i crear recordatoris i notificacions automàtiques.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

Per què cal utilitzar un sistema de gestió de documents?

La digitalització s'ha convertit en una força central en l'economia mundial en els últims anys i ara ha arribat al sector de l'administració de finques. En una indústria on els documents i els arxius solien processar-se manualment, el PaperOffice permet una transformació digital com a sistema de gestió de documents. Aquest sistema de gestió de documents té totes les funcions necessàries per a un programa de gestió immobiliària i molt més.

En el nostre article "Què és un sistema de gestió de documents, per a què s'utilitza i quines funcions ha de tenir" ja vam abordar aquest tema a fons.

El PaperOffice ofereix un sistema de gestió de documents intuïtiu que simplifica i automatitza la gestió immobiliària.

Permet crear i gestionar expedients immobiliaris, gestionar consultes, gestionar contractes i seguir pagaments. A més, ofereix un sistema integrat de gestió de correspondència, fitxers i altres documents.

Com ajuda el DMS a les administracions de finques?

Per respondre a la pregunta, cal explicar primerament el problema que enfronten les administracions de finques: dia rere dia, els administradors reben factures de diversos proveïdors per diferents mitjans com ara correu electrònic o carta. Cal que aquestes factures es recullin durant tot l'any segons la naturalesa del compte de l'associació de propietaris i es lliurin als propietaris de forma organitzada una vegada a l'any per a efectuar la comprovació dels justificants.

En aquest procés, el PaperOffice és una solució de software que permet assignar les factures correctament en funció de paraules clau específiques per a cada edifici i compte.

Hausverwaltungsunternehmen - Mehrwert durch Softwarelösung wie PaperOffice DMS
Hausverwaltungsunternehmen - Mehrwert durch Softwarelösung wie PaperOffice DMS

Així, gràcies a la digitalització, el PaperOffice permet a les empreses de gestió de pressupostos domèstics treballar de manera eficient i sense estrès.

Amb el PaperOffice DMS, podeu arxivar, gestionar i cercar els vostres documents de forma ràpida. Tots els documents s'emmagatzemen en una base de dades central i segura, la qual cosa facilita l'accés des d'un sol punt d'entrada. Amb el PaperOffice DMS, les empreses de gestió de pressupostos domèstics poden fer un seguiment ràpid dels clients i simplificar el seu pressupost.

La informació

Els avantatges del software de gestió immobiliària

El software de gestió immobiliària pot ajudar els administradors immobiliaris a gestionar eficientment el seu inventari d'immobles. Aquest software pot ajudar a estalviar temps i costos automatitzant els processos i permetent als usuaris emmagatzemar tota la informació rellevant en un sol lloc.

També pot ajudar a millorar la productivitat i l'eficiència, simplificant la comunicació entre els llogaters i els propietaris.

Alguns dels avantatges del software de gestió immobiliària són:

  • Gestió més eficient de les relacions de lloguer i propietat: Amb el software, els administradors immobiliaris poden accedir fàcilment a tota la informació rellevant, com ara contractes de lloguer, historial dels llogaters, resultats del lloguer i altres dades importants.

  • Processos i control d'hores automatitzats: El software permet als usuaris automatitzar els seus processos i tasques, millorant l'eficiència i estalviant temps.

Consell

A YouTube hi ha un vídeo titulat "Millor solució per a oficines sense paper sense treball adicional + arxivament directe de documents des de l'escàner", que explica de manera senzilla i comprensible el procés de digitalització de paper a digital.

Valor afegit de la digitalització de la indústria de la gestió de propietats

La digitalització ha tingut un impacte significatiu en la indústria de la gestió de propietats en els últims anys. Mitjançant l'ús de tecnologies digitals i serveis moderns, s'hi aporta valor en termes d'estalvi de costos, increment de l'eficiència i millora de la productivitat en diferents àrees d'aquesta indústria.La primera àrea en què la digitalització aporta valor és l'estalvi de costos. Mitjançant l'ús de programes i solucions de serveis, les tasques de gestió, com ara la gestió de contractes de lloguer, l'emissió de factures i la gestió de les instal·lacions, es simplifiquen i s'automatitzen.

Això no només permet estalviar costos de personal, sinó també estalviar costos de paper. A més, la digitalització permet augmentar la productivitat i l'eficiència. Mitjançant l'ús de sistemes digitals, les dades es poden registrar, processar i emmagatzemar de manera ràpida i eficient.

Això permet als negocis prendre decisions més ràpides i simplificar la comunicació amb llogaters, propietaris i empleats. Una altra àrea important en què la digitalització pot aportar valor és l'ús d'un sistema de gestió de documents. Aquest sistema permet trobar i gestionar documents de manera ràpida i eficient.

La guia definitiva en 5 passos

Consell

Hem creat la guia definitiva en 5 passos per a la consecució de l'oficina sense paper i la digitalització de la vostra empresa, que descriu els 5 passos individuals així com la durada necessària:

Die ultimative 5 Schritte Anleitung zum papierlosen Büro - wie Sie in nur 3 Monaten die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens maximieren

Això és exemplificat pel sistema de gestió de documents PaperOffice DMS. Amb aquest sistema, es poden gestionar i emmagatzemar ràpidament i fàcilment tots els documents importants, com ara factures, contractes, títols de propietat i altres documents rellevants.Això permet als negocis accedir ràpidament a documents rellevants i actualitzar-los segons sigui necessari. En resum, la digitalització de la indústria de la gestió de propietats aporta un valor afegit en termes d'estalvi de costos, augment de l'eficiència i increment de la productivitat.

L'ús d'un sistema de gestió de documents com PaperOffice DMS ofereix un valor afegit, ja que permet als negocis accedir ràpidament i actualitzar documents importants.

Quin és el millor programari per a la gestió de propietats?

El millor programari per a la gestió de propietats depèn dels requisits i necessitats del propietari o propietària.

Hi ha moltes opcions diferents, però és important seleccionar un programari que ofereixi totes les funcions necessàries per gestionar la propietat.

PaperOffice DMS és una excel·lent opció per a totes les empreses de gestió immobiliària, ja que ofereix una àmplia gamma de funcions necessàries per gestionar eficientment els immobles.

En proporciona funcions com:

1. Gestió de documents: PaperOffice permet a les empreses gestionar i organitzar els seus documents en emmagatzematges digitals amb carpetes i subcarpetes.
2. Emmagatzematge de fitxers: PaperOffice ofereix a les empreses la possibilitat d'emmagatzemar fitxers en un únic magatzem centralitzat, perquè puguin accedir-hi en qualsevol moment.
3. Control de versions de documents: els clients poden fer un seguiment de les modificacions als documents i recuperar versions anteriors individuals.
4. Compartir documents: PaperOffice permet als clients compartir i editar documents amb altres usuaris dins del sistema.
5. Funcions de cerca: els clients poden trobar fàcilment documents fent servir la funció de cerca, amb amplis filtres com "tipus de fitxer", "paraules clau", "rang de dates" aplicats automàticament durante la recerca.

És un programari fàcil d'utilitzar i d'instal·lar.

Què canviarà en la gestió immobiliària a partir del 2023?

A partir del 2023, hi haurà alguns canvis en la gestió immobiliària. Els gestors immobiliaris hauran de garantir que compleixen tots els requisits legals de protecció de dades. Per fer-ho possible, poden utilitzar PaperOffice DMS.

Frau von der Baufirma steht vor einem Neubau
Zugriff auf die notwendigen Informationen jederzeit zugänglich

Amb PaperOffice DMS, els gestors immobiliaris poden emmagatzemar les seves dades de forma segura, guardant-les en una base de dades central i segura. A més, poden seguir ràpidament el compliment de les polítiques immobiliàries i accedir a les seves dades en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. A més, els gestors immobiliaris poden utilitzar les funcions de gestió de documents de PaperOffice DMS per organitzar i gestionar els seus documents immobiliaris. Això els permet cercar fàcilment els documents que necessiten i simplificar la gestió de les seves propietats.

Amb PaperOffice DMS, els gestors immobiliaris poden garantir el compliment dels requisits legals i simplificar la gestió immobiliària.

FAQs

Finalment, respondem a algunes preguntes freqüents sobre el tema. "Gestionar immobles amb el programari adequat":

Què és una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques?

Una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques és una oficina que prescindeix completament del paper i utilitza tecnologies i procediments digitals per emmagatzemar, processar i transmetre informació.

Per què es necessita una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques?

Una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques és una manera eficient d'emmagatzemar, processar i transmetre informació. Ajuda a automatitzar processos manuals, el que implica una taxa d'error més baixa, alhora que augmenta la productivitat i redueix els costos.

Quins avantatges ofereix una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques?

Una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques ofereix molts avantatges, com una millora de la seguretat de les dades, una major productivitat, una millor col·laboració, una millor experiència de servei al client, costos més baixos i un millor compliment de les normatives.

Quines tecnologies s'utilitzen en una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques?

Una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques sol utilitzar tecnologies digitals com software de gestió de documents, bases de dades, fluxos de treball, software d'automatització i treball dedicat.

Quins tipus d'informació s'emmagatzemen en una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques?

En una oficina sense paper en el sector de l'administració de finques, normalment s'emmagatzemen dades com ara contractes d'arrendament, informació dels propietaris, informació financera, comandes de manteniment i altres documents.

Conclusió

Els avantatges justifiquen l'esforç i els costos

La digitalització és una manera de simplificar i optimitzar el procés de gestió immobiliària. Mitjançant la implementació de solucions digitals, els administradors i propietaris poden millorar l'eficiència dels processos i obtenir una major transparència. La comunicació també es simplifica mitjançant eines digitals. Això crea una forma completament nova de col·laboració que beneficia totes les parts implicades. La digitalització representa un gran potencial i és una inversió raonable per a administradors i propietaris immobiliaris.

PaperOffice resol cada problema: garantit.

Estudi de cas

Servei d'administració de successions eficient amb PaperOffice: integració reeixida i protecció contra atacs de ransomware.