El butlletí informatiu PaperOffice Insider
El butlletí informatiu PaperOffice Insider
Volem fer-nos amics

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Ofertes de descompte més altes possible.

Notícies exclusives internes

Actualitzacions de bonificació gratuïtes

Amistat Confiança Paraula d'honor
Mai donarem la teva adreça de correu electrònic a ningú altre i cada correu electrònic inclou un enllaç per donar-te de baixa amb un sol clic.

Gestió segura de documents: una mesura efectiva contra els atacs de ransomware.


Suggeriment professional

Mesures de protecció efectives són essencials per protegir les empreses contra els atacs de ransomware. Aprèn com protegir al màxim la teva empresa d'aquesta amenaça i mantenir els teus documents sensibles segurs.

La amenaça dels atacs de ransomware

En un món empresarial cada vegada més digitalitzat, les empreses de tots els tamanys s'enfronten a l'amenaça creixent dels atacs de ransomware.
Aquest programari maliciós encripta dades sensibles i després demana un rescat per desbloquejar-les.

Els atacs de ransomware no només poden causar pèrdues financeres importants, sinó també afectar la reputació i la integritat de l'empresa. En vista d'aquesta amenaça, les empreses busquen mesures de protecció efectives per garantir la seguretat de la seva informació valuosa.

En aquest article, discutirem estratègies efectives i precaucions de seguretat provades per prevenir atacs de ransomware. Es posarà un èmfasi especial en la gestió segura de documents i solucions d'encriptació.

Utilitzeu les mesures presentades per defensar-vos eficaçment contra atacs de ransomware i protegir la vostra empresa de conseqüències greus.

Mann sitzt vor Computer wo seine Daten verschlüsselt sind
Ransomware-Angriffe: Die Gefahr für Ihre Daten und die Bedeutung der Dokumentenverschlüsselung

La necessitat d'una gestió de documents altament segura

Una de les mesures més importants que les empreses poden prendre per protegir-se dels atacs de ransomware és implementar una gestió de documents altament segura.
Mètodes tradicionals com l'emmagatzematge de fitxers en servidors locals o en el núvol poden tenir punts febles i ser vulnerables.

En canvi, una solució de gestió de documents altament segura com la de PaperOffice ofereix una protecció completa contra atacs de ransomware.

La informació

Avantatges de la GESTIÓ DE DOCUMENTS d'alta seguretat de PaperOffice

XIFRAT DE ROBUST:


PaperOffice utilitza una tecnologia de xifrat robusta per garantir que tots els documents emmagatzemats estiguin protegits contra l'accés no autoritzat.
PaperOffice sempre es basa en bases de dades MySQL o MariaDB, per la qual cosa té la millor i més segura base de dades disponible en el món de la tecnologia de la informació.

EMMAGATZEMAMENT DIRECTE EN FORMAT BINARI A LA BASE DE DADES:


Degut al fet que no s'utilitza cap sistema de fitxers per emmagatzemar documents, vostè està totalment protegit contra ransomware, hackers i virus, ja que tot s'emmagatzema directament a la base de dades.

XIFRAT AES-1024 PER A SEGURETAT INÈCRABLE:


Cada document es desmembra en moltes peces individuals utilitzant PaperOffice ChunkTech i cada peça es xifra per separat i es rota per a una seguretat total.
Mitjançant l'ús d'algorismes de xifrat forts, les dades es xifren i només es poden desxifrar amb una clau especial que només està disponible per als usuaris autoritzats.

AUTENTICACIÓ MULTINIVELL:

Per garantir que només les persones autoritzades tinguen accés als documents, PaperOffice ofereix autenticació multinivell. Això pot incloure l'ús de noms d'usuari i contrasenyes, dades biomètriques o autenticació de dos factors. Això augmenta la seguretat i minimitza el risc d'accés no autoritzat.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

ACTUALITZACIONS REGULARS DE SEGURETAT:

Els desenvolupadors de PaperOffice mantenen el programari sempre actualitzat per tancar possibles punts febles de seguretat. Les actualitzacions de seguretat regulars asseguren que la solució de gestió de documents estiga protegida contra les últimes amenaces i puga resistir millor els atacs de ransomware.

CÒPIES DE SEGURETAT AUTOMÀTIQUES:

PaperOffice ofereix una funció de còpia de seguretat automatitzada que crea còpies de seguretat regulars de tots els documents. Això permet recuperar les dades xifrades en cas d'atac de ransomware sense haver de pagar rescats. Les còpies de seguretat automatitzades també protegeixen contra la pèrdua de dades en altres esdeveniments imprevistos, com ara fallades de maquinari o errors humans.

Millors pràctiques per protegir-se dels atacs de ransomware

A més d'implementar una solució de gestió de documents altament segura com PaperOffice, hi ha altres mesures recomanades que les empreses poden prendre per protegir-se dels atacs de ransomware:

Formació del personal:
Sensibilitzeu els vostres treballadors sobre els riscos dels atacs de ransomware i proporcioneu-los formació per a la detecció de correus electrònics, enllaços i fitxers adjunts sospitosos. Sensibilitzar els treballadors sobre les possibles amenaces pot ajudar a reduir el risc d'infeccions accidentals.

Auditories de seguretat regulars:
Realitzeu auditories de seguretat regulars per detectar i solucionar de bon inici les vulnerabilitats en la vostra xarxa o sistema. Revisi regularment la configuració de seguretat del seu programari de gestió de documents i assegureu-vos de tenir totes les actualitzacions necessàries instal·lades.

Restricció de privilegis d'accés:
Concediu l'accés als documents sensibles només als empleats que realment el necessiten. Limiteu els privilegis d'accés al mínim i utilitzeu mecanismes de control d'accés per garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir a dades específiques.

Programari antivirus actualitzat:
Assegureu-vos de utilitzar un programari antivirus fiable i mantingueu-lo sempre actualitzat. Les exploracions regulars poden ajudar a detectar i bloquejar programes o fitxers potencialment perjudicials abans que causin danys.

Resum

Els atacs de ransomware constitueixen una amenaça seriosa per a les empreses, ja que poden causar pèrdues econòmiques, danys a la reputació i infraccions de la privadesa de dades. Per protegir-se eficaçment d'aquests atacs, la implementació d'un sistema de gestió de documents molt segur com PaperOffice és una mesura eficaç.

A través de la xifra robusta, l'autenticació multinivell, les actualitzacions de seguretat regulars i les còpies de seguretat automatitzades, PaperOffice ofereix una protecció integral per a les dades de l'empresa. A més, les empreses també haurien de implementar altres mesures de seguretat probades com ara la formació del personal, auditories de seguretat regulars, restriccions d'accés i l'ús de software antivirus actualitzat per reforçar encara més les seves defenses contra els atacs de ransomware. Actuant de manera proactiva i prenent aquestes mesures, les empreses poden protegir les seves dades valuoses i garantir la seguretat dels seus processos empresarials.

CONCLUSIÓ

Un sistema de gestió de documents eficient és una part essencial de la transformació digital de les empreses.

Gràcies a la digitalització, l'automatització i la gestió centralitzada de documents, les empreses poden augmentar la seva productivitat, reduir els costos i millorar la seva competitivitat. Amb els cinc passos que hem presentat en aquest article, podeu construir el vostre propi sistema de gestió de documents i obrir la porta a una feina sense paper i eficient.

Inverteix en la digitalització i optimització de la gestió de documents: tindrà un impacte positiu en el vostre èxit empresarial.

Per què utilitzar PaperOffice per a la gestió de documents?

PaperOffice és el sistema de gestió de documents ideal per a les empreses, ja que ofereix una gran varietat de funcions eficients. Amb la seva interfície fàcil d'utilitzar, permet organitzar, cercar i gestionar documents de manera intuïtiva.

La guia definitiva en 5 passos

Consell

Hem preparat una guia definitiva en 5 passos per a la gestió de documents per a descarregar gratuïtament:

Die ultimative 5 Schritte Anleitung zu Ihrer Dokumentenverwaltung

Mitjançant l'accés a una base de dades segura i xifrada, les empreses poden protegir de manera fiable la seva informació sensible. A més, PaperOffice ofereix amplis recursos per a la automatització de fluxos de treball, augmentant així l'eficiència i la productivitat.

Gràcies a les seves funcions versàtils i al suport integral de diversos formats de fitxers, PaperOffice és la solució òptima per a la gestió de documents eficients en les empreses.

FAQs

Finalment, respondem a algunes preguntes freqüents sobre el tema. "Com puc defensar eficaçment els atacs de ransomware a les empreses?":

Per a qui és adequada una oficina sense paper?

La resposta ràpida i fàcil a aquesta pregunta és que és adequada per a qualsevol empresa. Totes les indústries i mides d'empresa en poden beneficiar, tant petites i mitjanes empreses com empreses de nova creació i grans empreses. Però el canvi és especialment valuós per a petites i mitjanes empreses: la reducció de la feina de processament i els costos lliura pressupost necessari per a altres impulsors de creixement.

Puc utilitzar un proveïdor DMS basat a la núvol per a la meva oficina sense paper a l'empresa?

No. Un altre factor important, que s'ha parlat moltíssim especialment des de l'entrada en vigor definitiva del RGPD el 2018, és la protecció de dades. Les solucions i programes DMS s'utilitzen per al processament, gestió i emmagatzematge de documents que sovint contenen dades sensibles i personals. Les violacions del RGPD comporten sancions econòmiques importants segons la llei.

Conclusió

Un sistema eficient de gestió de documents és de gran importància per a les empreses. PaperOffice és la solució òptima ja que proporciona una base de dades segura i encriptada, permet organitzar i cercar documents de manera fàcil i pot automatitzar fluxos de treball. Amb les seves múltiples funcionalitats, PaperOffice és la millor opció per a una gestió eficient de documents.

PaperOffice resol cada problema: garantit.

Estudi de cas

El camí cap a l'ajuntament digital - digitalització de l'administració

"La fàcil integració i funcionament de PaperOffice DMS va proporcionar la solució general que aquesta indústria necessitava: minimitzar el consum de paper, accelerar els processos de cerca, automatitzar l'assignació als empleats i permetre l'emmagatzematge de dades relacionades amb el procés".

Sr. Carlos A. García Responsable de Màrqueting i Comunicació