The PaperOffice Insider Nyhedsbrev
The PaperOffice Insider Nyhedsbrev
Vi vil gerne være venner

Højeste mulige rabattilbud

Eksklusive insider nyheder

Gratis bonusopgraderinger

Højeste mulige rabattilbud

Eksklusive insider nyheder

Gratis bonusopgraderinger

Venskab Tillid Æresord
Vi giver aldrig din e-mail-adresse til andre, og hver e-mail inkluderer et afmeldingslink med et enkelt klik.

Automatisk registrering af kvitteringer er let at gøre

Besværlig dokument søgning og manuel dokument registrering tilhører fortiden! Takket være automatisk dokumentgenkendelse og digital dokumentregistrering sparer du tid, indsats og frustration ved arkivering og mærkning af dine dokumenter.

Erkendelse ved hjælp af PaperOffice AI kunstig intelligens med høj præcision
Øjeblikkelig genkendelse og klassificering af dokumenter, uden skabeloner, uden indlæring
Automatisk dataudtrækning fra dokumenter

Omfattende automatiseringsløsning til forskellige anvendelser

Hvad er digital fakturaoptagelse?

Den automatiserede dokumentfangst henviser til processen med at indsamle information og data fra forskellige typer dokumenter, især forretningsdokumenter som fakturaer, kvitteringer, følgesedler og andre dokumenter. Den traditionelle metode til manuelt at indtaste data i regnskabssystemer eller andre systemer kan være tidskrævende og fejlbehæftet.

Ved brug af PaperOffice AI's innovative kunstig intelligens muliggør den automatiserede dokumentfangst en fejlfri dataekstraktion på 99,99%, uden at kræve omfattende træning, skabeloner, REGEX eller andre tidskrævende foranstaltninger. Oplev det selv!

Hvad er digital fakturaoptagelse?

I 3 trin blive overbevist

Schritt 1 Ticket

1. Vælg vilkårlig dokument

Vælg bare dit ønskede dokument, om det er en faktura, en leveringsnote, et kørekort eller en byggeplan. Vores enkle proces gør det ubesværet.

2. Download and install PaperOffice

2. Læs data ud

Med blot et enkelt klik kan du præcist få udlæst alle data fra dit valgte dokument. Ingen skabeloner, ingen komplicerede indstillinger - ren enkelhed.

Data is read out without any problems

3. Oplev effektivitet

Oplev, hvor ubesværet og effektivt vores automatiske fakturahåndtering fungerer. Se, hvor præcist og hurtigt dine data bliver ekstraheret. Test det nu!

Revolutionerende dokumenthåndtering med PaperOffice AI

Takket være den banbrydende AI-teknologi fra PaperOffice AI behøver du aldrig igen bøvle med det tidsslugende, manuelle aftrykning af kvitteringer og fakturaer.

Uanset om dine dokumenter allerede foreligger digitalt som PDF, eller du lige har scannet en bon ind, så vil vores teknologi automatisk ekstrahere hele dokumentindholdet og registrere alle vigtige data for fremtidige skridt som automatiserede workflows eller effektiv opgavetildeling. Det betyder at den irriterende manuelle indtastning af fakturadata endelig hører fortiden til!

Revolutionerende dokumenthåndtering med PaperOffice AI

Effektiv workflowstyring

Med PaperOffice definerer du ubesværet intuitive arbejdsprocesser, som sikrer at bilagene bliver kontroleret og godkendt før de sendes videre til bogholderiet. Disse automatiserede procedurer muliggør en effektiv integration af alle relevante personer i processen.

Uanset om du ønsker at tildele enkelte medarbejdere til en standard omkostningssted, implementere flertrinsgodkendelsesprocesser baseret på købsbeløbet, eller anvende regler baseret på leverandører - med vores løsning er dine tilpasningsmuligheder næsten ubegrænsede.

Ved hjælp af den præcise udlæsning af alle dokumentinformationer gennem PaperOffice AI og den høje pålidelighed kan flertrins arbejdsprocesser udføres gnidningsløst, hvilket yderligere øger effektiviteten af dine processer.

Effektiv workflowstyring

Fordele ved automatiseret optagelse af dokumenter med PaperOffice

Reducering af fejl og
tidsbesparelse

Vores AI-teknologi registrerer og ekstraherer automatisk alle informationer fra dokumenter uafhængigt af deres type. Dette muliggør en betydelig forøgelse af effektiviteten i bearbejdningen af dokumenter og bilag.
Den automatiske registrering fremskynder hele processen med bilagsregistrering betydeligt, hvilket sparer værdifuld tid.

Omkostnings- og
Ressourcebesparelse

Ved at automatisere fakturaindtagelse reduceres omkostningerne til arbejdstimer og ressourcer. Det giver desuden mulighed for en mere effektiv administration af økonomiske ressourcer, da det giver mere præcise indsigter i finansielle data.

Behandling af alle
dokumenttyper

Uanset om det er kvitteringer, kontantkvitteringer, projektplaner eller håndværkerregninger - med PaperOffice kan du nemt digitalisere og behandle alle typer dokumenter. Du er ikke begrænset til bestemte skabeloner eller formater, da AI'en er tilpasningsdygtig og kan tilpasses forskellige dokumenter. Definer dine godkendelsesprocesser og hold øje med økonomien.

change me
Premiere

Løsningen på manglen på faglært arbejdskraft og høje virksomhedsomkostninger

PaperOffice Academy

Bliv ekspert på 15 minutter.

Hurtig introduktion til PaperOffice 2022

change me
Ny udgivelse

Transformationen af virksomhedens hverdag gennem KI-automatisering: Muligheder og virkninger

PaperOffice løser enhver problemstilling: Garanteret.

Caseundersøgelse

Digitale specialistløsninger til automatisering af forretningsprocesser

"Manuel behandling af dokumenterne i et så stort samfund ville have kostet os meget tid.
Med den automatiserede løsning fra PaperOffice DMS kunne den manuelle indsats reduceres kraftigt, samtidig med at der blev investeret i fremtidsorienteret teknologi. Vi er pionerer inden for digital ejendomsadministration."

Alejandro Campos
IT-specialist og projektleder hos ejendomsadministrationen El Guijo