Insider News Magazine o PaperOffice
Insider News Magazine o PaperOffice
Chceme se stát přáteli

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Nejvyšší možné nabídky slev

Exkluzivní interní zprávy

Bezplatné bonusové aktualizace

Přátelství Důvěra Ehonorní slovo
Nikdy nebudeme poskytovat vaši e-mailovou adresu nikomu jinému a každý e-mail obsahuje odkaz na jedno kliknutí k zrušení odběru.

Efektivní správa dokumentů - maximalizujte svou produktivitu a minimalizujte spotřebu papíru!


Profesionální tip

Seznamte se, jak vám digitální systém pro správu dokumentů (DMS) může pomoci optimalizovat a zefektivnit správu dokumentů ve vaší společnosti tím, že umožní elektronické zachycování, ukládání a správu dokumentů.
Inovativní systém správy dokumentů PaperOffice vám při tomto procesu pomáhá, dozvědět se, jak přesně.

Výchozí situace

V dnešní digitální době je nezbytné, aby společnosti účinně spravovaly své dokumenty, aby ušetřily čas, snížily náklady a zlepšily spolupráci. Účinná správa dokumentů může výrazně zlepšit organizaci a strukturování dat a pomoci vám soustředit se na to podstatné.

V tomto článku vám ukážeme, jak můžete vytvořit úspěšnou správu dokumentů ve své společnosti.

Proč je důležitá účinná správa dokumentů?

Účinná správa dokumentů je důležitá pro udržení pořádku a struktury ve společnosti. Bez dobré správy dokumentů mohou být dokumenty ztraceny nebo nepřístupné, což může vést ke zpožděním a chybám v obchodních procesech.

Dále je účinná správa dokumentů nezbytná pro zajištění dodržování zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů a souladu. Prostřednictvím promyšlené správy dokumentů lze také zvýšit produktivitu a efektivitu zaměstnanců, protože mohou rychleji a snadněji získávat požadované dokumenty.

Analýza vašich dokumentů

Před nasazením účinné správy dokumentů musíte provést inventuru vašich aktuálních dokumentů. Zkontrolujte, jaké druhy dokumentů ve vaší společnosti existují, kde jsou uloženy a kdo na ně má přístup. Je důležité sestavit seznam spravovaných dokumentů, abyste získali lepší přehled o struktuře a rozsahu správy dokumentů.

Papierstapel vor Computer
Papierloses Arbeiten durch digitale Prozesse

Základy správy dokumentů

Základy správy dokumentů zahrnují zachycení, ukládání, organizaci, správu a archivaci dokumentů, aby bylo možné zajištění jejich rychlého a snadného vyhledávání a využívání.

Přesná organizace a správa dokumentů usnadňuje práci a šetří čas a náklady ve společnosti. Je také důležité zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení dat, aby se předešlo neoprávněnému přístupu ke důvěrným informacím.

Pro úspěšné dodržování základů správy dokumentů je důležité vybrat vhodný software pro správu dokumentů (DMS), který vyhovuje požadavkům společnosti.

Výběr softwaru pro správu dokumentů

Při výběru vhodného softwaru pro správu dokumentů je třeba zohlednit různé faktory. Mezi nejdůležitější patří potřeby společnosti, škálovatelnost, uživatelská přívětivost a bezpečnost dat. Je také důležité, aby software byl dostatečně flexibilní, aby dokázal odpovídat měnícím se potřebám společnosti a umožňoval bezproblémovou integraci s dalšími nástroji a systémy.

PaperOffice je komplexní systém pro správu dokumentů, který vám pomáhá organizovat, ukládat a sdílet dokumenty. Má řadu funkcí, jako je možnost skenování a převodu dokumentů do digitální podoby, archivace a vyhledávání dokumentů a zlepšování spolupráce mezi uživateli prostřednictvím úkolů a pracovních postupů.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

Digitální správa dokumentů:

Řešení pro vaši společnost

V digitálním kanceláři je efektivní správa dokumentů nezbytná pro udržení přehledu o rostoucím množství digitálních dokumentů.

Vhodný software pro správu dokumentů (DMS) jako PaperOffice může v tomto ohledu velmi pomoci tím, že usnadní a automatizuje správu a organizaci dokumentů.

Aby bylo možné úspěšně implementovat a využívat digitální správu dokumentů v digitální kanceláři, je nejprve třeba pečlivě stanovit požadavky a potřeby společnosti v oblasti funkcí DMS. Je také důležité vybrat řešení DMS, které se dokáže snadno integrovat se stávající IT infrastrukturou, aby byla zajištěna bezproblémová implementace a použití.

Jak vám PaperOffice může pomoci?

PaperOffice je software pro správu dokumentů, který nabízí širokou škálu funkcí pro elektronickou správu dokumentů. S PaperOffice můžete skenovat, indexovat a nahrávat dokumenty do bezpečné elektronické databáze, odkud je můžete snadno vyhledávat a získávat. Software také nabízí funkce pro automatickou klasifikaci a organizaci dokumentů, stejně jako pro spolupráci a sdílení dokumentů v rámci týmu.

S PaperOffice můžete také pomocí technologie OCR převádět papírové dokumenty na vyhledávatelné digitální dokumenty. Kromě toho můžete s PaperOffice automatizovat obchodní procesy a definovat pravidla pracovního postupu, aby se zjednodušila a urychlila práce s dokumenty.

Zkrátka řečeno, PaperOffice vám může pomoci optimalizovat a automatizovat správu dokumentů, což nakonec může ušetřit čas a náklady. Pokud máte další otázky nebo specifické požadavky, doporučuji vám kontaktovat přímo PaperOffice, abyste získali další informace a individuální konzultaci.

Shrnutí

Výzva spočívá v archivaci a správě velkého množství dokumentů, ať už ve formě papírových dokumentů nebo elektronických souborů. Digitální správa dokumentů je nezbytná pro efektivní a efektivní zvládání této úlohy.

Systém pro správu dokumentů PaperOffice může automatizovat procesy a využívat technologii OCR k úspoře času a nákladů, které jsou obvykle spojeny s ruční správou dokumentů. Digitální správa dokumentů také ulehčuje spolupráci v týmech prostřednictvím integrace pracovních postupů.

Celkově přispívá PaperOffice DMS k efektivnějšímu a produktivnějšímu fungování podniků při současném snížení nákladů a environmentálního dopadu spotřeby papíru.

FAQs

Nakonec odpovídáme na několik dalších často kladených otázek na toto téma. "Správa dokumentů pro podniky":

Pro koho je vhodný papírově nezávislý kancelářský prostor?

Rychlá a jednoduchá odpověď na tuto otázku zní: pro jakoukoliv firmu. Výhody papírově nezávislé kanceláře platí pro všechny obory a velikosti podniků, od malých a středních podniků až po start-upy a velké společnosti. Přechod na papírově nezávislý prostor je však zejména pro malé a střední podniky hodnotný: snížení administrativních nákladů umožňuje uvolnění potřebných finančních prostředků pro nadcházející rozvojové iniciativy.

Mohu pro svůj papírově nezávislý kancelářský prostor ve firmě použít poskytovatele DMS v cloudu?

Ne. Dalším faktorem, který je všeobecně diskutován, zejména od doby, co GDPR definitivně vstoupilo v platnost v roce 2018, je ochrana osobních údajů. Systémy pro správu dokumentů (DMS) a DMS software jsou používány pro zpracování, správu a ukládání dokumentů, které často obsahují citlivé osobní údaje. Při porušování GDPR hrozí vysoké pokuty ze strany zákonodárce.

Závěr

Implementací PaperOffice DMS můžete vylepšit správu dokumentů ve vaší společnosti tím, že digitalizujete všechny dokumenty a uložíte je do centrální databáze. To výrazně zjednodušuje a urychluje vyhledávání dokumentů.Dále můžete ušetřit čas a prostředky díky automatické klasifikaci a označování dokumentů. Archivace a automatické vytváření protokolů zajišťuje také revizní bezpečnost.S PaperOffice DMS máte kdykoli přístup ke všem důležitým informacím a můžete tak pracovat efektivněji.

PaperOffice řeší každý problém: Zaručeno.

Případová studie

Digitální cesta patriarchátu s PaperOffice DMS

"Jsme potěšeni po roce a půl práce, a přesto jsme toto fantastické mistrovské dílo ještě plně nevyužili."

Pedro Silva
administrativní asistent lisabonského patriarchátu