Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Искаме да станем приятели

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Приятелство, доверие, слово от честност
Никога няма да предоставим Вашия имейл адрес на никой друг и всяко имейл съдържа връзка за отписване с едно щракване.

Оптимизирайте процесите във вашата фирма с правилния софтуер за управление на документи - Бързо, безопасно и лесно!


Проучвайте, чтобы останете в идеална форма

Важни фактори при избора на софтуер за управление на документите: функционалност и лесна употреба. Интеграцията с други приложения в предприятието е също от решаващо значение.

По-комплексното решение: Защо все повече фирми избират PaperOffice DMS

Все повече фирми избират PaperOffice DMS като комплексно решение за управление на документи. С голям набор от функции и инструменти той предлага потребителско приятен интерфейс и се интегрира с други приложения. Освен това, той предлага икономически изгодна алтернатива на други системи за управление на документи като DocuWare. С възможността за сигурно управление и лесен достъп до документи, PaperOffice DMS е перфектният избор за компании от всички размери.

Той позволява на потребителите да съхраняват, управляват, търсят, споделят и редактират документи, включително PDF файлове, изображения, документи на Office и други. Тези функции улесняват организацията и управлението на документите.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

Какви функции включва PaperOffice?

PaperOffice предлага прост и интуитивен потребителски интерфейс, който позволява бърз достъп до всички функции.

PaperOffice е базиран на изкуствен интелект (ИИ) комплексен софтуер за управление на документи с интелигентно разпознаване на документи, който помага на фирмите да организират и управляват ефективно своите документи. Той предлага прост и интуитивен потребителски интерфейс, който позволява бърз достъп до всички функции. Ето някои от ключовите функции на PaperOffice:

  • Разпознаване на текст при OCR: PaperOffice разполага с вградена OCR технология за разпознаване на текст, която автоматично разпознава и прави документите търсими.

  • Автоматична класификация и индексиране на документи: PaperOffice може автоматично да класифицира и индексира документите според типа, датата и други критерии.

  • Преглед на документи: PaperOffice предлага функция за преглед на документи, която позволява на потребителите бързо и лесно да разглеждат съдържанието на документ.

  • Управление на работни процеси: PaperOffice предлага функция за управление на работни процеси, която позволява на фирмите да автоматизират и оптимизират работния процес.

  • Управление на клиенти: PaperOffice може да се използва като система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), за управление на информацията и комуникацията с клиентите.

  • Управление на електронна поща: С PaperOffice може да се класифицират и архивират електронни писма автоматично.

  • Управление на работното време: PaperOffice предлага и функция за управление на работното време, позволяваща на фирмите да управляват работното време на своите служители.

Като цяло, PaperOffice предлага широк спектър от функции, които могат да помогнат на фирмите да управляват ефективно своите документи и да оптимизират работните процеси си.

САВЕТ

В нашата статия ще научите кои функции трябва да има система за управление на документи, за да гарантирате ефективното управление на документите си. Препоръчваме ви да прочетете статията, за да научите повече и да направите най-добрия избор за вашата фирма.

Die 7 wichtigsten Funktionen, die ein Dokumentenmanagement System DMS erfüllen muss
Die 7 wichtigsten Funktionen, die ein Dokumentenmanagement System DMS erfüllen muss

Защо PaperOffice DMS може да бъде по-добър избор за фирми в сравнение с DocuWare

Има няколко причини, поради които фирмите може да изберат PaperOffice DMS като софтуер за документно управление вместо DocuWare. Ето някои от тези причини:

- По-широки функции: PaperOffice DMS предлага по-широка функционалност в сравнение с DocuWare, включително OCR разпознаване на текст, автоматично класифициране и индексиране на документи, управление на електронна поща, управление на работните процеси, управление на работното време, управление на клиентите и много други. Тези функции могат помогнат на фирми да автоматизират и оптимизират своите работни процеси.

- По-ниски разходи: PaperOffice DMS предлага изключително отношение между цена и качество в сравнение с DocuWare. Фирмите може да се възползват от по-икономично решение без да компрометират функционалността и качеството.

- Локална инсталация: В противоположност на DocuWare, който е базиран в облака, PaperOffice DMS може да бъде инсталиран локално на сървъра на фирмата. Това позволява по-голям контрол върху данните и достъп до документи дори без интернет връзка.

- Лесна употреба: PaperOffice DMS се отличава с удобен интерфейс и интуитивна употреба. Софтуерът е лесен за изучаване и използване, което помага на фирмите да спестят време и разходи за обучение.

- Поддръжка на клиенти: PaperOffice DMS предоставя отлична клиентска поддръжка, която може да помогне на фирмите бързо и ефективно при възникване на въпроси или проблеми. Поддръжката обикновено е безплатна и осигурява висока степен на удовлетвореност на клиентите.

- Лесно управление: PaperOffice DMS е оборудван с интегрирана изкуствена интелигентност, която позволява автоматизирано архивиране на документи. Това отпада необходимостта от ръчно категоризиране и разпределяне на документите, което спестява време и ресурси.

С лесната употреба на PaperOffice всички настройки могат да се извършват директно от фирмата, без да се налага да се наемат скъпи IT експерти или служители от PaperOffice.

Интуитивният потребителски интерфейс позволява бързо внедряване в работния процес и лесна конфигурация на различните функции. Това позволява на фирмите да спестят време и пари и да се фокусират върху своите основни дейности.

Общо взето, PaperOffice DMS може да бъде атрактивна алтернатива на DocuWare, особено за фирми, които желаят по-широка функционалност, по-ниски разходи и локално инсталирано решение.

PaperOffice може да бъде интегриран с други приложения като Microsoft Office, Adobe Acrobat, Google Drive и други. Той предлага и набор от инструменти, които улесняват създаването и редактирането на документи. Тези инструменти включват OCR инструменти, които извличат текст от документи, както и работни процеси, които опростяват редакцията и разпространението на документи.

15 сериозни разлики в DMS, които трябва категорично да проверите, преди да вземете решение

В нашата статия за цените на DocuWare, изброихме 15 сериозни разлики спрямо PaperOffice DMS.

Съвет

DocuWare Preise vs. PaperOffice. Welches Dokumentenmanagement System passt zu Ihnen? Wir listen alle Kosten und Folgekosten auf.

FAQs

Накрая, отговаряме на още няколко често задавани въпроси относно темата. "Алтернатива на DocuWare":

Какво представлява безхартиено офис?

Безхартиеният офис е офис, който напълно се отказва от използването на хартия и вместо това използва цифрови технологии и процедури за съхранение, обработка и предаване на информация.

Защо се нуждаем от безхартиен офис?

Безхартиеният офис е ефективен начин за съхранение, обработка и предаване на информация. Той помага за автоматизиране на ръчните процеси, което води до по-нисък процент на грешки, едновременно повишавайки продуктивността и намалявайки разходите.

Какви предимства предлага безхартиеният офис?

Безхартиеният офис предлага много предимства, като подобрена защита на данните, по-висока продуктивност, по-добра сътрудничества, по-добър опит на клиента, намалени разходи и по-добро спазване на правилата.

Какви технологии се използват в безхартиения офис?

Безхартиеният офис обикновено използва цифрови технологии като софтуер за управление на документи, бази данни, работни потоци, софтуер за автоматизация и специализирана работа.

Какви видове информация се съхраняват в безхартиения офис?

В безхартиения офис се съхраняват всички видове информация на предприятието, включително договори, фактури, имейли, оферти, квитанции и други документи.

Заключение

Ползата от софтуера за управление на документи оправдава усилията и разходите

Цифровизацията представлява начин за опростяване и оптимизиране на процеса на управление на договорите. Чрез внедряването на цифрови решения компаниите могат да направят процесите по-ефективни, да виждат договорите си веднага и да получават по-голяма прозрачност. Комуникацията също се опростява чрез цифрови функции. Това създава съвсем нов начин на сътрудничество, който е от полза за всички заинтересовани страни.

PaperOffice решава всеки проблем: Гарантирано.

Изучаване на случаи

Дигиталният път на патриаршията с PaperOffice DMS

"Възхитени сме след година и половина работа и въпреки това все още не сме използвали напълно този фантастичен шедьовър."

Педро Силва
административен сътрудник на Патриаршия на Лисабон