Бюлетинът за вътрешни лица на PaperOffice
Бюлетинът за вътрешни лица на PaperOffice
Искаме да сме приятели

Възможно най-високи оферти за отстъпки

Ексклузивна вътрешна новина

Безплатни надстройки на бонуса

Възможно най-високи оферти за отстъпки

Ексклузивна вътрешна новина

Безплатни надстройки на бонуса

Приятелство Доверие Слово на честта
Никога няма да дадем имейл адреса ви на някой друг и всеки имейл включва връзка за отписване с едно кликване.

Годишни пълни издания

Започнете с една-единствена работна станция, растете в мрежата, разполагате собствен сървър или използвате paperOffice специализиран сървър за перфектния домашен офис и fillial networking.

Едно потребител

LID-3317 missing

LID-3318 missing


LID-3319 missing

LID-3320 missing

LID-3321 missing

Мрежа със сървър

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър и използва сървъра на базата данни, инсталиран на сървъра.

Необходимо: Модерен компютър с Windows 10/11 и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунтКакто например = 3x PaperOffice TEAM


Мрежа с NAS и външен достъп за напр. HomeOffice, работа в мрежа на сайта или на път

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър и използва сървъра на базата данни, интегриран в NAS. Връзката със сървъра на базата данни се споделя външно за желаните IP адреси.

Изисква: Модерни компютри с Windows 10/11, интернет връзка с min. 1Mbit качване на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунтКакто например = 4x PaperOffice TEAM

Мрежа със сървър и външен достъп за напр. HomeOffice, работа в мрежа на сайта или на път

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър и използва сървъра на базата данни, инсталиран на сървъра. Връзката със сървъра на базата данни се споделя външно с желаните IP адреси.

Изисква: Модерни компютри с Windows 10/11, интернет връзка с min. 1Mbit качване на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунтКакто например = 4x PaperOffice TEAM


PaperOffice със специален сървър на PaperOfficeStrato AG център за данни Берлин, Германия

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър. Всички потребители на PaperOffice достъп до централния сървър за бази данни в реално време, който се намира външно в центъра за данни на Strato. Връзката със сървъра на базата данни се споделя външно за желаните IP адреси.

Архивите на данни се правят на сървъра директно, като изображение за съхранение в центъра за данни до 20TB и по желание външно напр. на вашия собствен NAS или сървър Задължително: Модерни компютри с Windows 10/11, интернет връзка с min. 1Mbit качване на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунтКакто в примера = 2x PaperOffice TEAM

PaperOffice Academy

Трябва да сте видели това

Така казват нашите клиенти