Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Искаме да сме приятели.

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Приятелство, доверие, слово от честност
Никога няма да предоставим Вашия имейл адрес на никой друг и всяко имейл съдържа връзка за отписване с едно щракване.

Годишни пълни версии

Започнете с един работен стан, разраствайте се в мрежата, развернете собствения си сървър или използвайте специален сървър на PaperOffice за създаване на перфектен домашен офис и свързаност с филиал.

Единичен потребител

PaperOffice бъде инсталирано локално и автоматично използва базата данни, вече интегрирана в PaperOffice.

Изисква: Модерен компютър с Windows 10/11 и 1x PaperOffice Home или PaperOffice Team


Мрежа с NAS

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър и използва вградения в NAS база данни сървър.

Изисква: Съвременен компютър с Windows 10/11 и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунт.

Мрежа със сървър

PaperOffice се инсталира на всеки компютър и използва инсталирания върху сървъра сървър за бази данни.

Необходимо: Модерен компютър с Windows 10/11 и 1x PaperOffice TEAM за всеки потребителски акаунт Както в примера = 3x PaperOffice TEAM


Мрежа със NAS и външен достъп, например за домашен офис, мрежа на обекта или по пътя

PaperOffice се инсталира на всеки компютър и използва интегрирания сървър на базата от данни в NAS устройството. Връзката към сървъра на базата от данни се споделя външно за желаните IP адреси.

Изисква: Съвременни компютри с Windows 10/11, интернет връзка с минимална скорост на качване от 1 Mbit на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунт

Мрежа със сървър и външен достъп за например HomeOffice, мрежи на стойност или по пътя

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър и използва инсталирания на сървъра сървър на базата данни. Връзката със сървъра на базата данни се споделя външно с желаните IP адреси.

Изисква: Съвременни компютри с Windows 10/11, интернет връзка с минимална скорост на качване от 1 Mbit на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунт


PaperOffice с дедициран PaperOffice сървър в центъра за данни на Strato AG в Берлин, Германия

PaperOffice е инсталиран на всеки компютър. Всички потребители на PaperOffice получават достъп до централния сървър за база данни в реално време, който се намира външно в Центъра за данни Страто. Връзката със сървъра за база данни се споделя на външната мрежа за желаните IP адреси.

Резервните копия на данните се извършват директно на сървъра, като съхранителна имейдж в центъра за данни до 20TB и по желание външно например на собствения Ви NAS или сървър. Изисква се: съвременни ПК-та с Windows 10/11, интернет връзка с минимална скорост на качване от най-малко 1 Mbit на едновременен потребител и 1x PaperOffice TEAM на потребителски акаунтКато в примера = 2x PaperOffice TEAM

change me
„Премиера“

Защо PaperOffice DMS е по-добра алтернатива на DocuWare

PaperOffice Academy

Стани професионалист за 15 минути

Бързо представяне на PaperOffice 2022

change me
Ново

Изпълнение на интелигентна обработка на документи:
OCR, AI и REDX (част 1)

PaperOffice решава всеки проблем: Гарантирано.

Изучаване на случаи

Цифровизация в зъботехнологичния бранш - успешно управление на документи за стоматологическата индустрия

"Получаването на хронологични резултати супер бързо за годишните финансови отчети и материални запаси, за да се определи най-евтината покупна цена за всеки отделен артикул. Това, което преди отнемаше дни, вече може да се направи в часове!"

Ларс Р. Лудовиг
собственик и управляващ директор на ViaCreative Zahntechnik GmbH