Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Искаме да станем приятели

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Приятелство, доверие, слово от честност
Никога няма да предоставим Вашия имейл адрес на никой друг и всяко имейл съдържа връзка за отписване с едно щракване.

Ефективно управление на документи - Максимизирайте производителността си и минимизирайте употребата на хартия!


Проучвайте, чтобы останете в идеална форма

Научете как цифровата система за управление на документи (DMS) може да ви помогне да оптимизирате и направите по-ефективно управлението на документите във вашата организация, като записвате, съхранявате и управлявате документи електронно.
Иновативната система за управление на документи PaperOffice ви помага в това, научете как точно.

Текущо състояние

В днешния цифров свят е необходимо предприятията да управляват ефективно своите документи, за да спестят време, да намалят разходите и да подобрят сътрудничеството. Ефективното управление на документите може значително да подобри организацията и структурирането на данните и да ви помогне да се съсредоточите върху същественото.

В тази статия ще ви покажем как да построите успешно управление на документите във вашата организация.

Защо е важно ефективното управление на документи?

Ефективното управление на документи е важно, за да се поддържа реда и структурата в една организация. Без добро управление на документи документите могат да бъдат загубени или недостъпни, което може да доведе до забавяния и грешки в бизнес процесите.

Освен това е необходимо ефективно управление на документи, за да се гарантира съответствието с правилата за защита на личните данни и съответствието със законодателството. Подходящото управление на документи може също да подобри продуктивността и ефективността на служителите, като им позволява да достъпват необходимите документи по-бързо и по-лесно.

Анализ на вашите документи

Преди да можете да внедрите ефективно управление на документите, трябва да направите преглед на текущите си документи. Проверете какви видове документи има във вашата организация, къде се съхраняват и кой има достъп до тях. Важно е да съставите списък на документите, които трябва да управлявате, за да имате по-добро разбиране за структурата и обхвата на вашето управление на документи.

Papierstapel vor Computer
Papierloses Arbeiten durch digitale Prozesse

Основи на управлението на документи

Основите на управлението на документи включват събиране, съхранение, организиране, управление и архивиране на документи, за да се гарантира, че те могат да бъдат намерени и използвани бързо и лесно.

Грижливата организация и управление на документи улеснява работата и спестява време и разходи за организацията. Освен това е важно да се гарантира защитата на данните и сигурността на данните, за да се предпазят поверителната информация от неоторизиран достъп.

За успешното прилагане на основите на управлението на документи е важно да изберете подходящо софтуер за управление на документи, който отговаря на изискванията на вашата организация.

Избор на софтуер за управление на документи

При избора на подходящ софтуер за управление на документи, трябва да се вземат предвид различни фактори. Сред най-важните са изискванията на фирмата, мащабируемостта, удобството за потребителите и сигурността на данните. Важно е също софтуерът да е достатъчно гъвкав, за да се приспособи към променящите се нужди на фирмата и да позволява безпроблемна интеграция с други инструменти и системи.

PaperOffice е комплексна система за управление на документи, която помага на вас да организирате, съхранявате и споделяте документи. Тя разполага с различни функции, като възможността да сканирате документи и ги преобразувате в цифров формат, архивиране и извличане на документи, както и подобряване на работата между потребителите чрез създаване на задачи и работни процеси.

Notebook mit PaperOffice steht auf aufgeräumtem Tisch
Digitalisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt sowie viele weiteren Vorteile, wie z.B. Papierersparnis

Дигитално управление на документи:

Решение за вашата фирма

В цифровия офис е необходимо ефективно управление на документи, за да се справите с нарастващото количество цифрови документи.

Подходящ софтуер за управление на документи (DMS) като PaperOffice може да бъде от голяма помощ, като улеснява и автоматизира управлението и организацията на документите.

За успешно управление на документите в цифровия офис първо трябва да се изяснят изискванията и нуждите на фирмата относно функционалностите на DMS. Важно е също да се избере DMS решение, което може да се интегрира без проблеми в съществуващата ИТ инфраструктура, за да се гарантира гладка имплементация и употреба.

Как PaperOffice може да помогне на вашата фирма?

PaperOffice е софтуер за управление на документи, който предлага разнообразие от функции, които ви позволяват да управлявате вашите документи в електронен формат. С PaperOffice можете да сканирате, индексирате и качвате документи в сигурна електронна база данни, от която и лесно да ги търсите и връщате. Софтуерът предлага също функции за автоматично класифициране и организиране на документи, както и за сътрудничество и споделяне на документи в екип.

PaperOffice предлага също възможност да преобразувате вашите хартиени документи в търсими цифрови документи, като използвате OCR технология. Освен това, с PaperOffice можете да автоматизирате бизнес процесите си и да дефинирате правила за работен процес, което улеснява и ускорява работата с документи.

За обобщение, PaperOffice може да ви помогне да оптимизирате и автоматизирате управлението на вашите документи, което в крайна сметка може да спести време и разходи. Ако имате допълнителни въпроси или специфични изисквания, препоръчвам ви да се свържете директно с PaperOffice, за да получите допълнителна информация и индивидуално консултиране.

Обобщение

Предизвикателството при архивиране и управление на голям обем документи, независимо дали става въпрос за хартиени документи или електронни файлове. Дигиталното управление на документи е необходимо, за да се справите с тази задача ефективно и ефективно.

Системата за управление на документи PaperOffice може да автоматизира процеси и да използва OCR технология, за да спести време и разходи, които обикновено се свързват с ръчното управление на документи. Чрез интегриране на работни процеси системата за управление на документи може също така да облекчи сътрудничеството в екипи.

В крайна сметка PaperOffice DMS помага на предприятията да работят по-ефективно и продуктивно, като намалява разходите и въздействието върху околната среда чрез намаляване на употребата на хартия.

FAQs

Накрая, отговаряме на още няколко често задавани въпроси относно темата. "Документно управление за предприятия":

За кого е подходящ офис без хартия?

Бързият и лесен отговор на този въпрос е: за всеки бизнес. Всички отрасли и размери на предприятията, от МСП-та до стартъпи и големи компании, имат полза от офис без хартия. Но превръщането е особено полезно за малки и средни предприятия: чрез намаляване на времето за обработка и разходите, се освобождават необходимите финансови средства за допълнителни стимули за развитие.

Мога ли да използвам облачен доставчик на DMS за моя офис без хартия в офиса?

Не. Друг фактор, който е в устата на всички, не на последно място откакто на силата от началото на 2018 г. вече е Европейският регламент относно защитата на данните (GDPR), е защитата на личните данни. Решенията за DMS и софтуерът за управление на документи се използват за обработка, управление и съхранение на документи, които често включват чувствителни лични данни. Нарушения на GDPR бягстват отвисоки глоби, санкционирани от законодателя.

Заключение

Чрез внедряването на PaperOffice DMS можете да подобрите управлението на документите във вашата организация, като дигитализирате всички документи и ги съхранявате в централна база данни. Това значително опростява и ускорява търсенето на документи.

Освен това, чрез автоматичното класифициране и етикетиране на документи можете да спестите време и ресурси. Също така се гарантира съответствието с нормативните изисквания чрез архивиране и автоматично създаване на протоколи.

С PaperOffice DMS имате постоянен достъп до всички важни информации и можете да работите по-ефективно.

PaperOffice решава всеки проблем: Гарантирано.

Изучаване на случаи

Дигиталният път на патриаршията с PaperOffice DMS

"Възхитени сме след година и половина работа и въпреки това все още не сме използвали напълно този фантастичен шедьовър."

Педро Силва
административен сътрудник на Патриаршия на Лисабон