Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Информационен бюлетин PaperOffice Insider
Искаме да станем приятели

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Най-високи възможни оферти за отстъпка.

Изключителни новини от вътрешния кръг

Безплатни бонус ъпгрейди

Приятелство, доверие, слово от честност
Никога няма да предоставим Вашия имейл адрес на никой друг и всяко имейл съдържа връзка за отписване с едно щракване.

Оптимизирайте процеса на вашите договори с подходящия софтуер за управление на договори - По-бързо, по-сигурно, по-лесно!


Проучвайте, чтобы останете в идеална форма

Управлявайте по-ефективно вашите договори с помощта на цифрови технологии: Използвайте софтуера за управление на договорите, за да оптимизирате и автоматизирате процеса на вашите договори.

Как софтуерът за управление на договори помага за повишаване на ефективността, намаляване на разходите и намаляване на риска.

Какво означава управление на договорите?

Управлението на договорите е процесът, който прави създаването, управлението и наблюдението на договорите по-ефективни. То включва също и комуникацията и сътрудничеството между страните, за да се гарантира, че всички интереси се вземат предвид.

Освен това, управлението на договорите включва също анализирането на договорите, за да се идентифицират и решат проблеми, да се намали риска и да се гарантира спазването на договорите. То може също така да включва оценка на изпълнението на договорите, за да се наблюдава производителността на партньорите по договора.

Eine Hand unterzeichnet den Vertrag
Der Schlüssel zum Erfolg: Verlässliches Vertragsmanagement für Unternehmen

Защо цифровото управление на договорите е толкова важно в предприятието днес?

Цифровото управление на договорите предлага много предимства спрямо управлението на хартиени договори. Първо, то е много по-ефективно и сигурно, когато всички договори се съхраняват на едно място и могат да се достъпват по всяко време.

По този начин предприятията могат да реагират по-бързо, когато става въпрос за спазване на договорите. Освен това предприятията с цифрово управление на договорите могат да правят по-добри решения, тъй като винаги имат достъп до всички необходими информации.

Друго предимство е, че предприятията могат да въвеждат и актуализират промени в договорите по-бързо, което значително намалява работното натоварване. Накрая, цифровите договори могат също така по-лесно да се проследяват, за да се предотврати изтичането, прехвърлянето или промяната им.

Съвет: Ако ви интересува темата за цифровизацията, ви приканваме да прочетете следната статия за предимствата на цифровизацията. Тя представя добра информация за последните развития и тенденции в цифровия свят. Дават се някои конкретни примери, как цифровизацията влияе на нашия ежедневен живот. Освен това статията подробно разглежда ползите и предизвикателствата на цифровизацията. Прочетете статията, за да научите повече за цифровизацията.

За какво ми е нужен софтуер за управление на договорите?

Софтуерът за управление на договорите е ценна инвестиция за предприятия, които искат да постигнат ефективно управление на своите договори. Чрез използването на софтуер за управление на договорите, предприятията могат лесно да организират и управляват своите договори.

Договорите могат да се съхраняват лесно, да са лесно достъпни и лесно проследяваеми. Освен това софтуерът за управление на договорите позволява проследяване на различна информация, необходима за анализ и управление на риска.

Софтуерът за управление на договори позволява на предприятията да управляват своите договори ефективно и навременно. С правилния софтуер предприятията могат лесно да организират, съхраняват и проследяват договорите си. Чрез създаване на съобщения и напомняния предприятията могат да се уверят, че всички условия на договора са изпълнени навреме.

Освен това софтуерът може да помогне на предприятията да проследят и анализират контрактната информация, за да намалят риска. Софтуерът за управление на договори е ценен инструмент, който помага на предприятията да управляват договорите си ефективно и навременно.

Обяснихме необходимостта от софтуер за управление на договорите, сега преминаваме към следващия важен момент:

Какви са основните функции на софтуера за управление на договори?

 • Автоматично управление на договори

  Това е една от най-важните функции на софтуера за управление на договори.

  Тази функция позволява на компаниите да управляват договори бързо, ефективно и с ниски разходи. С автоматизираното управление на договори компаниите могат да проследяват и управляват различни видове договори, като например купопродажби, договори за услуги, лицензни договори, договори за поддръжка и други.

  Тези договори могат лесно да бъдат търсени и сортирани, за да се получат бързо необходимата информация.

  Автоматичното управление на договори също позволява на компаниите да проследяват статуса на договорите, като например дали са одобрени, изчакващи, изтекли или анулирани, без да е необходимо да се създават работни процеси за това.

  Също така, компаниите могат да проследяват финансовата информация за договорите, като например разходите, условията за плащане, датите за падежа и опциите за продължение. Или да видят данните от документите, без да е необходимо да отварят договорите.

 • Изчерпателно търсене

  Изчерпателната функция за търсене е също много важна функция, която трябва да съдържа софтуер за управление на договори. Тя позволява на потребителя да намери бързо и лесно всички релевантни договори, като прилага различни критерии за търсене.

  С изчерпателното търсене, потребителите могат да търсят договори, които имат определен номер, доставчик или определен вид услуга.

  Освен това, те могат да търсят и по дата на изтичане на договора, разходите, отговорностите и други важни детайли.

  Изчерпателното търсене може също да бъде изпълнено на база на потребителски критерии, за да се опрости търсенето на конкретни договори. Също така е възможно да се комбинират различни параметри за търсене, за да се получат по-точни резултати.

  Тази функция позволява на потребителя да претърсва и анализира целия портфейл с договори по лесен и бърз начин. Това позволява на компаниите по-добре да разберат как договорите им повлияват върху техния бизнес и как да ги направят по-ефективни и с по-ниски разходи.

 • Следене на договори

  Благодарение на тази функция, компаниите могат да следят своите договори и да се уверят, че се спазват всички условия.

  Следенето на договори може да се използва за съхранение на всичка съответна информация за даден договор, за следене на изискванията, които трябва да бъдат изпълнени и за наблюдение на разходите.

  Освен това компаниите могат да използват следенето на договори, за да се уверят, че всички договори се изпълняват ефективно и навреме, като следят датата на изтичане, статуса и отворените изисквания. Това може да помогне за избягване на ненужни забавяния и уверява, че всички договори се изпълняват навреме.

 • Версиониране

  Версионирането е неотменима част от управлението на договори. С версионирането могат да се проследяват промените в договора и да се запише пълна хронология на промените.

  Това позволява лесен и прозрачен контрол върху промените и дава на заинтересованите страни консистентна версия на договора.

  Версионирането е особено важно, когато има множество версии на договора, тъй като това позволява идентифицирането на валидната версия. Освен това улеснява заинтересованите страни, ако искат да проследят промените и да ги сравнят с предишните версии на договора.

 • Автоматизация на процесите

  Автоматизацията на процесите в управлението на договори помага на компаниите да намалят времето и разходите, необходими за управление на своя договорен портфейл.

  С помощта на автоматизацията се подпомагат рутинните задачи, като управление на информацията за договорите и наблюдение на датите на изтичане на срока. Това позволява минимизиране на ръчните задачи и позволява на компаниите да се фокусират на по-важни задачи.

  Освен това автоматизацията може да помогне и за правилното изпълнение и спазване на договорите.С автоматизацията компаниите могат да активират автоматични напомняния,

Как PaperOffice може да помогне за управлението на вашия договор?

PaperOffice е мощен софтуер за управление на всички видове документи, включително и договори. Това е идеалното решение за управление на договори и предлага на предприятия широк набор от функции, които им позволяват да управляват договорите си бързо и ефективно. С PaperOffice предприятията могат да управляват, наблюдават, търсят и проверяват договорите си, за да се уверят, че отговарят на всички изисквания.

Системата предлага обширен набор от функции за управление на договори, включително пълен документен управител, който позволява съхраняването и управлението на всички документи по договор, система за управление на работния процес, която позволява на потребителите да проследяват статуса на своите договори, система за разрешения за потребители, която позволява присвояването на различни нива на достъп на различни групи потребители, система за управление на версиите, която позволява лесно актуализиране и управление на договори, и система за отчети, която позволява на потребителя да създава отчети за договорите.

С тези и много други включени функции в PaperOffice, предприятията могат да управляват своите договори бързо и ефективно и да отговарят на всички изисквания.

PaperOffice може да ви помогне да опростите и автоматизирате вашето управление на договорите. С помощта на софтуера можете да управлявате мастър данните на договорите, да архивирате и редактирате документите по договорите, да включвате свързани документи и приложения, да изпълнявате и наблюдавате договорите си. Освен това можете да спазвате и контролирате управлението на договорите си с отчети и проверки.

Съвет

Относно "Цифрово архивиране на документи / Въвод в PaperOffice интерфейса / Система за управление на документи" има видео в YouTube, което обяснява този процес лесно и разбираемо:

FAQs

Накрая, отговаряме на още няколко често задавани въпроси относно темата. "Оптимизирайте процеса на договорите със софтуер за управление на договори.":

Какво е безхартиено офис?

Безхартиеният офис е офис, който напълно избягва използването на хартия и вместо това се опира на цифрови технологии и процеси за съхранение, обработка и предаване на информация.

Защо се нуждаем от безхартиен офис?

Безхартиеният офис е ефективен начин за съхранение, обработка и предаване на информация. Той помага да се автоматизират ръчните процеси, което води до по-нисък процент на грешки, увеличена продуктивност и намалени разходи.

Какви са предимствата на безхартиения офис?

Безхартиеният офис предлага много предимства, като подобрена защита на данните, по-голяма продуктивност, по-добро сътрудничество, по-добро обслужване на клиентите, по-ниски разходи и по-добър съответствие.

Какви технологии се използват в безхартиения офис?

В безхартиения офис обикновено се използват цифрови технологии като софтуер за управление на документи, бази данни, потоци на работа, софтуер за автоматизация и специализирани инструменти.

Какви видове информация се съхраняват в безхартиения офис?

В безхартиения офис се съхраняват всички видове информация на предприятието, включително договори, фактури, имейли, оферти, касови бележки и други документи.

Заключение

Ползите от софтуера за управление на договори оправдават усилията и разходите

Дигитализацията е начин да се опростят и оптимизират процесите по управление на договорите. Чрез внедряването на цифрови решения компаниите могат да направят процесите по-ефективни, да виждат договорите си веднага и да получат по-голяма прозрачност. Също така, комуникацията се опростява чрез цифровите функции. Това създава напълно нов начин на сътрудничество, който е от полза за всички заинтересовани страни.

PaperOffice решава всеки проблем: Гарантирано.

Изучаване на случаи

Как IDC Construccion революционира документалното управление в строителството, използвайки PaperOffice DMS