O boletín informativo PaperOffice Insider
O boletín informativo PaperOffice Insider
Queremos ser amigos

Ofertas de desconto máximo possíveis.

Noticias exclusivas internas

Actualizacións gratuítas de bonificación.

Ofertas de desconto máximo possíveis.

Noticias exclusivas internas

Actualizacións gratuítas de bonificación.

Amizade Confianza Palabra de Honra
Nunca daremos a súa dirección de correo electrónico a ninguén máis e cada correo electrónico inclúe unha ligazón para darse de baixa cun só clic.

Administración municipal moderna: mellora da eficiencia a través da dixitalización con sistemas de xestión de documentos.


Conseio práctico

Comunicación fluida e colaboración entre os diferentes departamentos e simplifica o acceso aos documentos para os empregados. Grazas a un potente DMS, os procesos no concello poderanse optimizar, mellorar o arquivo e a clasificación de documentos, ao mesmo tempo que se reduce a carga administrativa.

Por que os concellos confiam no sistema de xestión de documentos PaperOffice

Nun momento no que a dixitalización e a eficiencia administrativa son imprescindibles, cada vez máis concellos confían no sistema de xestión de documentos PaperOffice.

Este sistema demostrouse nos últimos anos como unha solución fiable para a xestión de documentos e información.

Neste artigo analizaremos as razóns polas que os concellos elixen PaperOffice e como este sistema facilita a xornada laboral da Administración municipal.

Frau schaut in den Monitor
Durch die Digitalisierung in Rathäusern profitieren Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von gesteigerter Effizienz, reduzierten manuellen Arbeitsabläufen und höherer Produktivität.

Por que é crucial a utilización de sistemas de xestión de documentos nos concellos?

Os concellos utilizan sistemas de xestión de documentos (DMS) por diferentes razóns que van dende a mellora da eficiencia, a redución de custos ata o cumprimento das normativas legais. A continuación describiranse as razóns principais para a utilización de DMS nos concellos:

  • Mellora na eficiencia: A xestión organizativa dos documentos pode ser demorada e tediosa, especialmente se se fai de forma manual. Ao utilizar DMS, os concellos poden automatizar a xestión dos seus documentos e optimizar así os fluxos de traballo. Isto leva a unha tramitación máis rápida de solicitudes, consultas e procesos internos.
  • Redución de custos: Un DMS eficiente permite aos concellos reducir custos ao diminuír o consumo de papel e a necesidade de espazo de almacenamento físico. Ademais, grazas á utilización de DMS, o persoal pode esixirse de forma máis eficiente, o que supón un aforro nos custos laborais.
  • Aceso e colaboración: Un DMS permite aos empregados nos concellos acceder de forma sinxela e rápida aos documentos que necesitan, independentemente da súa localización. Isto promove a colaboración entre diferentes departamentos e mellora a comunicación entre o persoal.
  • Cumprimento das normativas legais: O arquivo de documentos está suxeito a normativas legais en moitos países. Os DMS axudan aos concellos a cumprir estas normas proporcionando unha almacenaxe segura e cumprindo as leis de protección de datos e prazos de retención de documentos.
  • Seguridade e protección de datos: A xestión de información delicada é crucial nos concellos. Un DMS garante que os documentos confidenciais están protexidos e só están accesibles para persoas autorizadas. Isto minimiza o risco de perda de datos ou acceso non autorizado.
  • Centralización e simplificación: Ao introducir un DMS, os concellos poden xestionar os seus documentos nun único lugar, o que simplifica a busca e a xestión dos mesmos. Isto supón unha mellor organización e permite ao persoal concentrarse nas súas tarefas principais.
Contido

Compatibilidade de PaperOffice com soluções de software existentes

A compatibilidade de PaperOffice Sistema de Gestão de Documentos (DMS) com soluções de software existentes é garantida e contribui para uma integração bem-sucedida na infraestrutura de TI de uma prefeitura.

PaperOffice processa e gerencia facilmente dados de várias fontes, como sistemas ERP, software de contabilidade financeira ou aplicativos especializados. Isso permite que todos os departamentos da prefeitura trabalhem de forma eficiente, sem interromper seus fluxos de trabalho com o novo DMS.

Vídeo "Arquivar documentos de papel digitalizados automaticamente"

No PaperOffice, você tem todas as ferramentas necessárias para digitalizar seus documentos.Com o PaperOffice, você só precisa escanear seu documento com seu scanner (o PaperOffice funciona com qualquer um) e o PaperOffice criará uma versão digital.

Dica

Por sinal, há um vídeo no YouTube sobre o tema "Arquivar documentos de papel automaticamente" que explica esse processo de forma compreensível:

Fluxos de trabalho e processos personalizáveis no PaperOffice

O PaperOffice é um DMS flexível que permite personalizar fluxos de trabalho e processos de acordo com as necessidades individuais da prefeitura.

A capacidade de configurar fluxos de trabalho personalizados e processos automatizados aumenta a eficiência e a produtividade da administração. O PaperOffice apoia uma colaboração otimizada entre os diferentes departamentos e se adapta perfeitamente aos requisitos específicos de cada unidade administrativa.

Escalabilidade de PaperOffice

O PaperOffice se destaca por sua escalabilidade. Ele se adapta ao crescimento e às mudanças na administração sem comprometer o desempenho ou a estabilidade. Isso permite que as prefeituras protejam seus investimentos no sistema a longo prazo e facilitem a implementação de novos recursos e módulos.

Como os requisitos da administração estão em constante mudança, uma solução escalável como o PaperOffice é crucial para enfrentar os desafios futuros.

Recomendamos que você dê uma olhada em nosso estudo de caso da prefeitura espanhola Carrion de las Condes publicado para saber como a implementação do PaperOffice DMS ajudou a digitalizar com sucesso processos administrativos.

Rathaus von Carrion de las Condes im Hintergrund
Papierloses Rathaus: Digitalisierung von Akten und Abläufen zur Steigerung der Effizienz

Conclusión

En los últimos años, PaperOffice se ha establecido como una solución confiable y eficiente para la gestión de documentos en ayuntamientos. Con su fácil manejo, archivado legal, escalabilidad y excelente soporte técnico, el sistema ha ganado la confianza de la administración municipal.

La digitalización de los procesos administrativos y la optimización de los flujos de trabajo ayudan a que los ayuntamientos puedan trabajar de manera más eficiente y rentable. PaperOffice ha demostrado ser una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos de la administración moderna y facilitar la vida laboral de los empleados en los ayuntamientos.

Gracias a su desarrollo continuo y su capacidad de adaptación, PaperOffice está preparado para el futuro y desempeñará un papel importante en la gestión de documentos de la administración municipal en los próximos años.

FAQs

Finalmente, respondemos a algunhas preguntas máis frecuentemente formuladas sobre o tema "Concello sen papel: As vantaxes da implementación de PaperOffice nos concellos.":

Que vantaxes ofrece a dixitalización para os concellos?

A dixitalización, soportada por PaperOffice DMS, permite unha administración máis eficiente, procesos máis rápidos e servizos aos cidadáns mellorados.

Como poden aproveitar os concellos a dixitalización?

Os concellos benefícianse de aforros de custos, mellor comunicación interna e infraestruturas modernizadas, coa axuda do uso de PaperOffice DMS.

Cales son os obxectivos principais da dixitalización nos concellos?

Os obxectivos principais son optimizar os procesos administrativos, facilitar o acceso á información e promover a proximidade cos cidadáns, sendo PaperOffice DMS un papel importante.

Que tipos de información se gardan nunha oficina sen papel?

Nunha oficina sen papel gardanse todo tipo de información empresarial, incluíndo contratos, facturas, correos electrónicos, orzamentos, recibos e outros documentos.

Conclusión

A utilidade do software de gestión de contratos xustifica o esforzo e os custos

A dixitalización é unha maneira de simplificar e optimizar o proceso de xestión de contratos. A implementación de solucións dixitais permítelle ás empresas mellorar a eficiencia dos procesos, consultar os seus contratos de inmediato e obter máis transparencia. Tamén simplifica a comunicación grazas ás funcións dixitais. Isto crea unha nova forma de colaboración que beneficia a todos os involucrados.

PaperOffice resolve todos os problemas: Garantido.

Estudo de caso

Servizo eficiente de administración de sucesións con PaperOffice: integración exitosa e protexido contra os ataques de ransomware