O boletín informativo PaperOffice Insider
O boletín informativo PaperOffice Insider
Queremos ser amigos

Ofertas de desconto máximo possíveis.

Noticias exclusivas internas

Actualizacións gratuítas de bonificación.

Ofertas de desconto máximo possíveis.

Noticias exclusivas internas

Actualizacións gratuítas de bonificación.

Amizade Confianza Palabra de Honra
Nunca daremos a súa dirección de correo electrónico a ninguén máis e cada correo electrónico inclúe unha ligazón para darse de baixa cun só clic.

Empresas modernas de construción: aumento da eficiencia a través da dixitalización coa xestión de documentos.


Conseio práctico

Coa xestión de documentos, as empresas de construción poden automatizar os seus procesos de negocio, simplificar a comunicación entre os participantes do proxecto e mellorar a seguridade dos documentos e datos. A través do uso dun sistema DMS integrado, as empresas de construción poden almacenar e xestionar os seus datos e documentos nun só lugar.

No sector da construción é importante poder atopar e editar documentos e datos de forma rápida e eficiente.

Por iso, unha xestión de documentos fiábel é fundamental. Esta solución permítelle acceder a todos os datos e documentos relevantes e atopalos facilmente. Tamén permite ás empresas de construción simplificar a comunicación entre os diversos participantes no proxecto, o que leva a unha execución máis rápida e eficiente do proxecto.

As xestións de documentos tamén ofrecen ás empresas de construción un alto nivel de seguridade para os seus datos e documentos. Esta seguridade está garantida polas funcións de cifrado completas que están integradas nestes tipos de solucións.

Helm liegt auf Baustelle
DMS-Lösung für Digitalisierung im Bauwesen

Xestión de documentos para o sector da construción: unha visión xeral

O sector da construción é un sector moi dinámico e complexo con moitos desafíos. Para seguir sendo competitivas, as empresas de construción deben ser capaces de traballar de forma eficiente e ofrecer un entorno seguro. Un factor clave para iso é unha adecuada xestión de documentos.

A construción é un sector económico importante que experimentou un crecemento ao longo de moitos anos. Coa introdución de tecnoloxías modernas e a aparición de novos modelos de negocio, os procesos de negocio na construción volvéronse aínda máis complexos.

Para ser máis eficientes e efectivas, é necesario implementar un sistema de xestión de documentos (DMS) fiable e potente.

Que é un sistema de xestión de documentos para o sector da construción?

Os sistemas de xestión de documentos, tamén coñecidos como software de xestión de documentos (DMS), son un tipo de software desenvolvido especificamente para xestionar e optimizar o manexo de documentos de calquera tipo (xa sexan analóxicos ou dixitais). Este tipo de software pode ser configurado para adaptarse ás necesidades específicas de calquera sector, como o sector da construción.

Un sistema de xestión de documentos para o sector da construción pode empregarse, por exemplo, para simplificar e mellorar o acceso a plans de proxecto, debuxos técnicos, ordes de construción, solicitudes de materiais, facturas, presupostos e outros documentos.

Notebook in der Lagerhalle Spedition mit PaperOffice DMS
Nachvollziehbarkeit wichtiger Zusammenhänge dank digitaler Ordner sowie Dokumentmappen

Tamén pode axudar a mellorar a comunicación e o intercambio de información entre as partes implicadas, facilitar a colaboración e reducir os custos do proxecto de construción.

Por que é necesario un sistema de xestión de documentos para as empresas de construción

No sector da construción, xestionar documentos é unha ferramenta imprescindible para garantir un traballo eficiente e seguro. É a ferramenta perfecta para xestionar e editar todos os documentos relacionados cun proxecto de construción. Con un software de xestión de documentos, as empresas de construción poden asegurarse de que todos os documentos creados para un proxecto se almacenen de forma centralizada e estean accesibles.

Isto permite unha colaboración optimizada e un intercambio de datos eficiente entre as diferentes partes involucradas no proxecto.

Que vantaxes ofrece a implementación dun sistema de xestión de documentos ás empresas de construción

A través da implementación dun sistema de xestión de documentos para o sector da construción, as empresas poden obter moitas vantaxes.

Entre esas vantaxes atopanse:

  • Mellor xestión de datos: Un software permite ás empresas de construción almacenar e organizar todos os documentos de forma centralizada. Isto permite unha xestión de datos máis rápida e eficiente.
  • A confianza é boa, pero o control é mellor: Ademais, mediante a implementación dun sistema de xestión de documentos, as empresas tamén poden obter un mellor control interno sobre os dereitos de acceso aos documentos dentro da empresa e aumentar a seguridade dos documentos. Isto pode ser especialmente útil no momento de protexer información sensible, como datos financeiros ou datos de clientes.
  • Acceso fácil a todos os documentos: Cun software, as empresas de construción poden acceder a todos os documentos relevantes para o proxecto desde calquera lugar.
  • Xestión segura de documentos: Grazas á xestión de documentos, as empresas de construción poden almacenar de forma segura os seus documentos e protexelos contra accesos non autorizados.
  • Aforro de custos: A xestión de documentos pode axudar ás empresas de construción a aforrar custos, reducindo os custos de papel, impresión e outros custos, como os de almacenamento.
  • Mellor colaboración: Grazas á xestión de documentos, as empresas de construción poden mellorar a colaboración entre os participantes no proxecto, compartindo documentos de forma fácil e segura. Isto facilita a colaboración.
  • Cumprimento das leis: A arquivación de documentos está suxeita a leis en moitos países. Os sistemas de xestión de documentos axudan ás empresas de construción a cumprir estas leis, asegurando o almacenamento seguro e cumprindo as normativas de protección de datos e prazos de conservación de documentos.
Contido

Como encontrarei o sistema de gestión de documentos adequado para a minha empresa?

Para encontrar o sistema adequado para uma empresa de construción, é importante comparar as diferentes opcións e ver cal se axusta mellor ás necesidades da empresa.

Tamén é importante atopar un software que se adapte ás necesidades específicas do sector da construción.

PaperOffice DMS é unha opción tal, adaptada especificamente ás necesidades específicas do sector da construción. Con PaperOffice DMS, as empresas de construción teñen acceso a un poderoso DMS, que tamén está adaptado especialmente para eles.

Vídeo "Arquivar documentos de papel do escáner automatizados"

En PaperOffice, tes todas as ferramentas necesarias para dixitalizar os teus documentos.

Con PaperOffice, só tes que escanear o teu documento co teu escáner (PaperOffice funciona con todo escáner) e PaperOffice creará unha versión dixital.

Consello

Sobre o tema "Arquivar documentos de papel de forma automatizada", hai un vídeo en YouTube que explica este procedemento de forma comprensíbel:

Requisitos clave dun sistema de xestión documental para a construción

Ao elixir un sistema de xestión documental adecuado para a construción, as empresas deben ter en conta algúns requisitos clave. É importante que o sistema de xestión documental sexa fácil de usar e ofreza intuición para os usuarios.

Ademais, o sistema de xestión documental tamén debe ter unha potente función de busca para axudar aos usuarios a atopar documentos específicos. Outro aspecto importante é a escalabilidade do DMS.

Isto é especialmente importante cando as empresas planean expandir e mellorar o seu DMS no futuro. Tamén é importante que o DMS teña boa compatibilidade con outros sistemas e aplicacións utilizados na empresa.

Por iso, PaperOffice DMS é a solución perfecta para aqueles que desexen expandir e mellorar o seu DMS no futuro e tamén necesiten características adaptativas e flexíbeis que se axusten ás dinámicas necesidades das empresas actuais.

Por que escoller PaperOffice DMS para o sector da construción?

PaperOffice DMS é un software desenvolvido para axudar ás empresas de construción a xestionar todas as tarefas de xestión documental. Ofrece un potente sistema de xestión documental que permite a xestión, edición e compartición rápidas e fáciles de todos os documentos relacionados cun proxecto de construción.

Ademais, os usuarios poden obter facilmente unha visión xeral de todos os documentos e do estado actual de edición. O software ofrece un conxunto completo de funcionalidades, incluíndo a configuración de contas de usuario, a creación e edición de documentos, a versión automática e o almacenamento seguro de todos os documentos.

A través da utilización de PaperOffice DMS, as empresas de construción poden simplificar a súa xestión documental e mellorar a produtividade e a calidade dos seus proxectos.

Recomendámosche que vexas o noso caso de estudo publicado sobre a empresa de construción de Las Palmas, coñecida polos seus chans de gran calidade e durabilidade para escolas, pavillóns deportivos, parques infantís e moitas outras obras de construción. Para descubrir como a implementación de PaperOffice DMS axudou a dixitalizar con éxito os procesos de xestión.

Von IDC Construccion gebaute Sporthalle
Papierloses für Bauunternehmen: Digitalisierung von Dokumenten, Projekten und Abläufen zur Steigerung der Effizienz

Conclusión

A construción é un sector económico importante que experimentou un crecemento ao longo dos anos. Para apoiar este crecemento e permitir fluxos de traballo máis eficientes e eficaces, é necesario implementar un sistema de xestión documental (DMS) fiable e potente.

PaperOffice DMS ofrece unha solución fácil de usar con funcións de busca optimizadas para a creación, xestión, almacenamento e busca de documentos. Coa escalabilidade e compatibilidade con outros sistemas e aplicacións, as empresas do sector da construción poden aproveitar as vantaxes de PaperOffice DMS para alcanzar os seus obxectivos e traballar de maneira máis eficiente e eficaz.

FAQs

Finalmente, respondemos a algunhas preguntas máis frecuentemente formuladas sobre o tema "Xestión de documentos para empresas de construción: Coñecementos sorprendentes que aínda non descubriu na industria da construción":

Que vantaxes ofrecen a xestión de documentos para empresas de construción?

A xestión de documentos, co apoio de PaperOffice DMS, permite unha xestión máis eficiente, procesos máis rápidos e servizos aos cidadáns mellorados.

Como poden beneficiarse as empresas de construción da dixitalización?

As empresas de construción benefícianse de aforro de custos, mellora da comunicación interna e infraestruturas modernizadas, co apoio do uso de PaperOffice DMS.

Cales son os principais obxectivos da dixitalización nas empresas de construción?

Os principais obxectivos son optimizar os procesos administrativos, facilitar o acceso á información e facilitar colaboracións en documentos comúns, onde PaperOffice DMS xoga un papel importante.

Que tipos de información se almacenan nunha oficina sen papel?

Nunha oficina sen papel, almacénanse todo tipo de información empresarial, incluíndo contratos, facturas, correos electrónicos, ofertas, recibos e outros documentos.

Conclusión

O beneficio do software de gestión de documentos xustifica o esforzo e os custos

A dixitalización é unha maneira de simplificar e optimizar o proceso de xestión de contratos. A través da implementación de solucións dixitais, as empresas poden facer que os procesos sexan máis eficientes, consultar os seus contratos de forma inmediata e obter máis transparencia. A comunicación tamén se simplifica grazas ás funcións dixitais. Iso crea unha nova maneira de colaboración, beneficiosa para todas as partes involucradas.

PaperOffice resolve todos os problemas: Garantido.

Estudo de caso

Servizo eficiente de administración de sucesións con PaperOffice: integración exitosa e protexido contra os ataques de ransomware